Program wymiany dysków twardych firmy Seagate o pojemności 1 TB dla komputerów iMac

Firma Apple ustaliła, że niektóre dyski twarde firmy Seagate o pojemności 1 TB używane w komputerach iMac (21,5-calowych i 27-calowych) mogą ulec awarii. Dotyczy to komputerów sprzedanych od października 2009 r. do lipca 2011 r.

Dotknięte usterką dyski twarde będą wymieniane bezpłatnie przez firmę Apple i Autoryzowane Serwisy Apple.

Firma Apple powiadamia o tym programie tych właścicieli komputerów iMac z dyskiem dotkniętym usterką, którzy podali prawidłowy adres e-mail podczas rejestracji produktu. Osoby, które przypuszczają, że mają dyski twarde firmy Seagate o pojemności 1 TB, a z którymi nie skontaktowano się, mogą wprowadzić poniżej numer seryjny, aby sprawdzić, czy posiadany dysk podlega temu programowi.

Znalezienie numeru seryjnego komputera iMac jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

To nie jest prawidłowy numer seryjny produktu firmy Apple. Wprowadź numer ponownie. W razie dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Wprowadzony numer seryjny produktu firmy Apple nie jest numerem komputera iMac.
Wprowadzony numer seryjny komputera iMac uprawnia do uczestnictwa w tym programie. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zlecić wymianę dysku twardego.
Zgodnie z naszymi informacjami dysk twardy w tym komputerze iMac został już wymieniony w ramach tego programu. W razie pytań skontaktuj się z nami.
Zgodnie z naszymi informacjami ten komputer iMac jest wyposażony w dysk firmy Seagate, ale nie jest dotknięty tą usterką. Obecnie nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.
Wystąpił problem z przetwarzaniem zgłoszenia. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Zgodnie z naszymi informacjami ten komputer iMac nie jest wyposażony w dysk twardy firmy Seagate i nie jest objęty tym programem. Obecnie nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.
Wprowadzony numer seryjny komputera iMac nie uprawnia do uczestnictwa w tym programie. Obecnie nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.
Dysk twardy tego komputera iMac nie podlega już bezpłatnej wymianie w ramach tego programu. Aby uzyskać informacje o innych opcjach wymiany dysków twardych, skontaktuj się z firmą Apple.
Wprowadź numer seryjny.
To nie jest prawidłowy numer seryjny produktu firmy Apple. Wprowadź numer ponownie. W razie dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Wystąpił problem z przetwarzaniem zgłoszenia. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Jeśli dany komputer iMac jest wyposażony w dysk twardy dotknięty usterką, wybierz jedną z następujących opcji, aby zlecić jego wymianę:

  • Autoryzowany Serwis Apple — znajdź serwis tutaj.
  • Wsparcie techniczne Apple — skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o lokalnych opcjach serwisowych.

Firma Apple zaleca możliwie najszybszą wymianę dotkniętych usterką dysków twardych. Przed oddaniem komputera do serwisu należy wykonać kopię zapasową danych. Dowiedz się więcej o metodach tworzenia kopii zapasowych.

W celu ponownego zainstalowania systemu operacyjnego i innych aplikacji oraz przywrócenia danych z kopii zapasowych po wymianie dysku twardego konieczne będzie użycie oryginalnych płyt instalacyjnych systemu dostarczanych wraz z komputerem.

Osoby, które przypuszczają, że zapłaciły za naprawę lub wymianę spowodowaną tym problemem, mogą skontaktować się z firmą Apple w celu uzyskania zwrotu kosztów.

Ten program firmy Apple obejmuje komputery iMac zakupione na całym świecie i nie przedłuża standardowego okresu gwarancyjnego dla tych komputerów.

Program obejmuje dotknięte usterką komputery iMac przez trzy lata od daty pierwszej sprzedaży detalicznej. Firma Apple będzie analizować dane serwisowe i w razie potrzeby udostępni dalsze uaktualnienia tego programu.

Informacje aktualne na dzień 22 listopada 2013 r.