Wsparcie dla telefonu iPhone

Witamy

Przejrzyj tematy, zasoby i opcje kontaktu.

Jak uaktualnić system do wersji iOS 7

System iOS 7 wprowadza nowe funkcje i ulepszenia dla telefonu iPhone.

Przenoszenie na nowe urządzenie

Przenoszenie zawartości z telefonu iPhone na inne urządzenie z systemem iOS

iCloud i Apple ID

Używanie konta Apple ID z usługą iCloud i innymi usługami firmy Apple