Bezpieczeństwo produktów firmy Apple

Kontakt z firmą Apple

W celu zgłoszenia problemów dotyczących bezpieczeństwa produktów firmy Apple należy wysłać wiadomość na adres: product-security@apple.com.

Informacje dotyczące kontaktowania się z firmą Apple w kwestiach innych niż bezpieczeństwo są dostępne na stronie Kontakt z nami. W przypadku pytań dotyczących iPoda należy się kontaktować bezpośrednio z zespołem, korzystając z informacji dostępnych na stronie wsparcia dla iPoda lub stronie opinii klientów na temat iPoda.

Aby uzyskać wsparcie techniczne dotyczące produktów firmy Apple należy zadzwonić do firmy Apple lub odwiedzić witrynę internetową Wsparcie Apple. Pomoc telefoniczna jest świadczona odpłatnie zgodnie z programem standardowej pomocy technicznej firmy Apple.

Kontakty prasowe

Adres e-mail: media.help@apple.com
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.apple.com/pl/pr.

Informacje na temat klucza PGP

W celu zaszyfrowania poufnych informacji przesyłanych pocztą e-mail można użyć klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Adres e-mail służy do monitorowania potencjalnych problemów dotyczących bezpieczeństwa produktów. Ze względu na to, że koncentrujemy nasze działania na jak najszerszym usuwaniu problemów wpływających na linię produktów firmy Apple, na ogół nie odpowiadamy na wiadomości e-mail, chyba że w przypadku danego problemu dotyczącego bezpieczeństwa potrzebujemy dodatkowych informacji.

Sprawdzanie bezpieczeństwa systemu

Oto kilka kwestii pomocnych w sprawdzaniu i podnoszeniu bezpieczeństwa systemu:

  • Należy się zapoznać ze stroną internetową Mac OS X — Bezpieczeństwo, na której można znaleźć przegląd funkcji zabezpieczeń systemu Mac OS X.
  • Należy się upewnić, że na komputerze jest używana najnowsza wersja oprogramowania systemowego. Firma Apple od czasu do czasu udostępnia uaktualnienia zabezpieczeń, zatem korzystanie z najnowszej dostępnej wersji oprogramowania systemowego powinno podnieść poziom bezpieczeństwa systemu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
  • Są też dostępne Przewodniki po zabezpieczeniach systemu Mac OS X opisujące czynności, które można wykonać w celu podniesienia bezpieczeństwa systemu.
  • Oprócz wbudowanych funkcji zabezpieczeń systemu Mac OS X są też dostępne oferowane przez inne firmy rozwiązania, które w określonych sytuacjach mogą pomóc podnieść poziom bezpieczeństwa systemu. Zostały one opisane w Przewodniku po produktach Macintosh.

Systemy operacyjne Mac OS X i Mac OS X Server posiadają certyfikat zgodności z przyjętymi na świecie normami bezpieczeństwa Common Criteria.

Powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących bezpieczeństwa przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. O problemach dotyczących bezpieczeństwa w swoich produktach firma Apple zwykle informuje za pośrednictwem niniejszej strony i opisanej poniżej listy adresowej.

Lista adresowa

Firma Apple udostępnia listę adresową Security-Announce, za pomocą której rozpowszechnia informacje dotyczące bezpieczeństwa swoich produktów.
Można się do niej zapisać pod adresem http://lists.apple.com/; jest też dostępna jako źródło RSS.

Powiadomienia opracowane przez firmę Apple są podpisywane kluczem PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Zalecamy sprawdzanie tego podpisu w celu upewnienia się, że dokument faktycznie został napisany przez pracowników firmy Apple i nie uległ zmianie.

Uaktualnienia

Pojawiające się uaktualnienia można sprawdzać na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Ogólne informacje o produktach

Ogólne informacje o produktach firmy Apple są dostępne pod adresem http://www.apple.com/pl. Te informacje obejmują dokumentację produktów, a także artykuły techniczne, porady, wskazówki oraz pytania i odpowiedzi.

Współpraca z innymi grupami zajmującymi się bezpieczeństwem

W celu rozpowszechniania informacji firma Apple współpracuje z oficjalną wspólnotą reakcji na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo informatyczne. Większość wiadomości dotyczących bezpieczeństwa jest rozsyłana przez organizację CERT/CC, a jednocześnie przez kanały własne firmy Apple. Firma Apple jest członkiem Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) i współpracuje z członkami tej organizacji w celu rozpowszechniania informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Firma Apple współpracuje też blisko z zespołem FreeBSD Security w celu analizowania i tworzenia poprawek dla luk w zabezpieczeniach.

Powiadomienia dotyczące serwerów WWW firmy Apple

Ta strona zawiera listę osób, które zgłosiły potencjalne problemy dotyczące bezpieczeństwa na serwerach WWW firmy Apple.