OS X-lösningar från andra tillverkare

Hörsel

CPC Computer Prompting and Captioning

MacCaption

Formatera, positionera och tidsjustera undertexter. Läs mer

HOVRS.com

Hands On Video Relay Services (HOVRS)

Hjälper döva och hörselskadade användare att kommunicera effektivt och naturligt med hörande via amerikanskt teckenspråk, ASL (American Sign Language). HOVRS använder iChat och Internet för att upprätta en ljud- och videolänk till en kvalificerad, certifierad videotolk (Video Interpreter, VI) som tolkar mellan teckenspråket ASL och den hörandes språk.

Via internet kan döva och hörselskadade använda tolkningstjänster för att ringa samtal hemma, på kontoret, i klassrummet eller var som helst där de har tillgång till en dator med internetanslutning. HOVRS kan kontakta hörande överallt via en vanlig uppringd anslutning. Läs mer

VCom 3D

ASL Animations

Erbjuder mångkulturella, kontextberoende och 3D-animerade figurer som kommunicerar med kroppsspråk (inklusive gester och teckenspråk), ansiktsuttryck och tal med läppsynkronisering. Läs mer

Syn

AssistiveWare

VisioVoice

Erbjuder flerspråkiga röster av hög kvalitet som gör det enklare för personer med nedsatt synförmåga att använda OS X. Funktionerna omfattar ett talat gränssnitt, en funktion som läser upp markerad text och dokument, text- och bildförstoringsfönster, stora muspekare samt möjlighet att konvertera text till iTunes-ljudspår. Läs mer

Infovox iVox

Naturliga och flerspråkiga röster av hög kvalitet som kan användas i alla appar till exempel Textredigerare, Förhandsvisning, Mail, Acrobat och i många utbildningsprogram. Läs mer

Proloquo

Läser upp text som skrivs i appar och gränssnittselement under muspekaren för att underlätta för personer med nedsatt syn. Innehåller flera högkvalitativa röster på valfritt språk som låter naturliga. Läs mer

Benetech

Bookshare.org

Ger tillgång till ett webbaserat textbibliotek. Läs mer

gh

ReadHear

Erbjuder en Daisy 2-spelare för OS X som kan användas med böcker utgivna av Learning Ally (f.d. RFB&D). Läs mer

Lagente

PinPoint

Placerar en bild runt muspekaren som gör den lättare att hitta, speciellt på stora skärmar.
Läs mer

SubRosaSoft

Macnifier

Erbjuder ett gratisverktyg som förstorar en del av skärmen. Läs mer

Tal

AssistiveWare

Proloquo

Text- och bildbaserad AKK-app (alternativ och kompletterande kommunikation) för personer som inte kan tala. Proloquos röster är högkvalitativa och låter helt naturliga oavsett språk. Läs mer

SwitchXS

SwitchXS är en switch-baserad lösning som gör det möjligt för personer som inte kan tala att använda en dator. Appen möjliggör text- och bildbaserad kommunikation och ger användaren full tillgång till Mac-datorns standardprogram.
Läs mer

LayoutKitchen

Ett verktyg för att skapa egna bildbaserade tal- och kommunikationspaneler till Proloquo och SwitchXS. Läs mer

Infovox iVox

Naturliga och flerspråkiga röster med hög kvalitet som kan användas i alla appar till exempel Textredigerare, Förhandsvisning, Mail, Acrobat och i många utbildningsprogram. Läs mer

Crick Software Inc.

Clicker

Ett kraftfullt skriv- och kreativitetsverktyg som motiverar och ger stöd åt barn som håller på att lära sig att läsa och skriva. Läs mer

Don Johnston Inc.

Incite!

En samling kortfilmer som uppmuntrar elever till kritiskt tänkande. Läs mer

SOLO

Programverktyg som utvecklar läsning, skrivande, planering, organisation, granskning och redigering hos elever i grundskola och gymnasie. Läs mer

Start-To-Finish Books

En samling böcker och ljud- och datorresurser samt tryckta medier för läsning, språkstudier, samhällskunskap och naturvetenskap. Läs mer

WordMaker

Erbjuder en systematisk metod för att lära eleverna att ljuda.
Läs mer

Simon S.I.O.

Erbjuder individuell undervisning i ljudning. Läs mer

EDUSS

Eduss IMTA English

Testar och utvärderar, identifierar problemområden, hjälper till att planera scheman och erbjuder steg-för-steg-undervisning i engelska. Läs mer

Eduss IMTA Phonics

Underlättar engelskundervisningen med hjälp av färgkodade system som lär ut uttal och läskunskap.

Failure Free Reading

Failure Free Reading

Alternativa app- och webbaserade lösningar som utvecklar läs- och skrivkunnighet hos elever med fonetiska svårigheter. Läs mer

Kurzweil Educational Systems

Kurzweil 3000 för Mac

Erbjuder läs-, skriv- och studieprogram för elever med studiesvårigheter. Kurzweil 3000 för Mac är känt som den mest omfattande och integrerade lösningen för att hantera svårigheter med språkinlärning och läs- och skrivkunnighet. Läs mer

Laureate Learning

Creature Chorus Sterling Edition

Animerade figurer lär ut orsak och verkan, knappanvändning, visuell spårning, pekning och turordning. Passar elever med en funktionsnivå omkring sex månader och uppåt. Läs mer

First Categories Sterling Edition

Hjälper personer med funktionshinder och funktionsnedsättningar att lära sig kategorisering med hjälp av 60 substantiv i sex kategorier. Läs mer

First Words, First Words II och First Verbs Sterling Edition

Erbjuder strukturerad träning av tidigt utvecklade substantiv och verb. Läs mer

Simple Sentence Structure Sterling Edition

Lär barnet att förstå och skapa egna meningar med rätt ordföljd på subjekt, verb och objekt. Läs mer

Nouns and Sounds Sterling Edition

Lär barnet att bli mer medvetet om ljud och utvecklar förmågan att lyssna. Läs mer

Lexia Learning

Lexia Early Reading

Interaktiv läsapp som fokuserar på ökad fonologisk medvetenhet hos barn mellan fyra och sex år. Läs mer

Marblesoft

Single Switch Games 2

Innehåller 14 Single Switch-spel. Läs mer

Mayer-Johnson

Boardmaker

Kommunikations- och undervisningsverktyg med över 3 000 bildbaserade kommunikationssymboler på 42 språk. Lärare kan skapa klassrumsscheman, informationstavlor, läs- och skrivaktiviteter, böcker och spel. Läs mer

Scientific Learning

Fast ForWord Elementary Education Products

Undervisar grundskoleelever i läs- och skrivfärdigheter som att läsa, lyssna och tänka. Läs mer

Fast ForWord Middle and High School

Undervisar gymnasieelever i läs- och skrivfärdigheter som att läsa, lyssna och tänka. Läs mer

SunCastle Technology

Picture It

Det enklaste och snabbaste verktyget för lärare som vill placera bilder i text. Elever med svårigheter att förstå tryckt text kan få läshjälp med bildstödda material. Läs mer

PixWriter 4.0

En skrivapp som kombinerar text, bilder, knappar och röstinspelningar. PixWriter passar personer som nyligen lärt sig att skriva, ESL-studenter och personer med autism. Läs mer

Simply Science

Färdiga lektioner i naturvetenskap som kan användas i undervisning och studier och för att testa elevernas förståelse av naturvetenskapliga begrepp med hjälp av Literacy Support Pictures. Läs mer

TextHELP Systems

Read & Write Gold

Ger läs- och skrivstöd när det används tillsammans med andra appar, t.ex. för ordbehandling, kalkyler, databaser, internet och e‑post. Läs mer