iPhone

Öka batteritiden och batteriets livslängd genom att följa några enkla tips.

Tänk på värmen

Det viktigaste är att aldrig låta din iPhone ligga i solen eller i en varm bil (inte ens i handskfacket). Värme kan dra ner batterikapaciteten avsevärt.

Din iPhone fungerar bäst i temperaturer mellan 0° och 35 °C

iPhones temperaturzon. iPhone fungerar bäst i temperaturer mellan 0° och 35 °C. Du bör förvara den i en temperatur mellan -20° och 45 °C. Förvara din iPhone så nära rumstemperatur som möjligt (22 °C är idealiskt).

Uppdatera till den senaste mjukvaran

 • Se till att din iPhone alltid har den senaste mjukvaran.
 • Om du använder iOS 5 eller senare kan du gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering för att kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig.
 • Du kan också uppdatera med den senaste versionen av iTunes.

Viktiga termer

 • Med ”batteritid” avses den tid som iPhone fungerar innan den måste laddas igen.
 • ”Batteriets livslängd” är den tid som batteriet kan användas innan det måste bytas ut.

Optimera dina inställningar

Beroende på dina inställningar kan vissa funktioner förkorta iPhones batteritid. Tipsen nedan gäller för en iPhone med iOS 7 eller senare.

 • Aktivera Wi-Fi: När Wi-Fi är aktiverat förbrukas mindre ström vid dataåtkomst. Gå till Inställningar > Wi-Fi och anslut till ett Wi-Fi-nätverk.
 • Justera ljusstyrkan: Dra ner på skärmens ljusstyrka eller aktivera Automatisk ljusstyrka för att förlänga batteritiden. När du aktiverar Automatisk ljusstyrka anpassas ljusstyrkan efter aktuella ljusförhållanden. Du aktiverar Automatisk ljusstyrka genom att gå till Inställningar > Bakgrundsbilder och ljusstyrka och dra reglaget för Automatisk ljusstyrka till På. Justera ljusstyrkan inomhus i en miljö med svagt ljus. Du kan göra det genom att gå till Inställningar > Bakgrundsbilder och ljusstyrka och dra reglaget åt vänster. När du har gjort det kan du slå på och av Automatisk ljusstyrka för att återställa standardinställningen.
 • Hämta nya data mer sällan: Ju oftare du hämtat e-post och andra data, desto snabbare kommer batteriet att ta slut. Om du vill hämta data manuellt går du till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Hämta nya data och trycker på Manuellt. Förläng hämtningsintervallet genom att gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Hämta nya data och välj Varje timme. Observera att det är en global inställning som påverkar alla appar som inte stöder push-tjänster. Om du tar emot mycket e-post kan du spara batteritid genom att stänga av push-hämtning. Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Hämta nya data och stäng av push-funktionen. Mejl som skickas till dina e-postkonton med stöd för push kommer då att tas emot med det intervall du har angett i de globala hämtningsinställningarna istället för så fort de anländer.
 • Stäng av push-notiser: Appar med push-notiser meddelar dig om ny information, vilket kan påverka batteritiden. Du kan stänga av dessa genom att gå till Inställningar > Notiser, och välja den app du vill avaktivera och göra följande:
  • Ändra Notisstil till Ingen.
  • Stäng av Appsymbolbricka.
  • Stäng av Ljud.
  • Observera att nya data tas emot när du öppnar appen.

 • Begränsa användningen av platstjänster: Appar som använder sig av platstjänster, till exempel Kartor, kan minska batteritiden. Du kan se vilka appar som nyligen använt platstjänster genom att gå till Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster. Appar som nyligen använt din platsinformation har en markör bredvid appens på/av-reglage. Om du ser en app som du inte vill ska använda platstjänster kan du stänga av funktionen genom att dra reglaget till Av. Du kan stänga av platstjänster helt genom att gå till Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster.
 • Använd flygplansläge i områden som har dålig eller ingen täckning: iPhone försöker att alltid hålla kontakt med mobilnätet och drar mer ström i områden som har dålig eller ingen täckning. I dessa situationer kan du förlänga batteritiden genom att aktivera flygplansläget. Gå till Inställningar och aktivera Flygplansläge. Observera att du inte kan ringa eller ta emot samtal när Flygplansläge är aktiverat.

Visa användningsstatistik

Om du vet hur du använder din iPhone kan du förbättra batteritiden. Du kan se användningsstatistiken genom att gå till Inställningar > Allmänt > Användning. Under ”Tid sedan full uppladdning”:

 • Användning: Den tid iPhone varit i vaket läge och använts sedan den sist laddades upp helt. Telefonen är i vaket läge när du talar i telefon, använder e-post, lyssnar på musik, surfar på internet, skickar och tar emot sms, eller när vissa bakgrundsuppgifter utförs, t.ex. automatisk kontroll av e-post.
 • Standbytid: Den tid iPhone varit påslagen sedan den sist laddades upp helt, inklusive den tid den befunnit sig i viloläge.

Lås din iPhone

Du kan fortfarande ta emot samtal och sms när din iPhone är låst, men ingenting händer när du rör vid skärmen. Lås din iPhone genom att trycka på vilo-/väckningsknappen. Du kan även ställa in autolåset till att låsa iPhone när den varit inaktiv. Gå till Inställningar > Allmänt > Autolås och ställ in intervallet på en kort tid, exempelvis 1 minut.

Förläng batteritiden när du förvarar din iPhone.

Om du inte kommer att använda din iPhone på ett tag ska du ladda batteriet till 50 procent innan du förvarar den.

*Batteritiden beror på nätverkskonfiguration och många andra faktorer. De faktiska resultaten varierar. Batteriet har ett begränsat antal laddningscykler och kan så småningom behöva bytas ut av ett Apple-serviceställe. Batteritiden och antalet uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar. Mer information finns på www.apple.com/se/batteries och www.apple.com/se/iphone/battery.html.