Bärbara Apple-datorer

Med lite omsorg kan du maximera batteritiden (den tid batteriet kan användas innan det behöver laddas igen) och livslängden för batteriet i din bärbara dator. Det viktigaste är att inte använda din bärbara Apple-dator i alltför extrema temperaturer (Se ”Temperatur vid användning av bärbara datorer”). Undvik att lämna den i en varm bil på sommaren.

Din bärbara Apple-dator fungerar bäst i temperaturer mellan 10° och 35 °C.

Temperatur vid användning av bärbara datorer. Din bärbara Apple-dator fungerar bäst mellan 10° och 35 °C. Du bör förvara den i en temperatur mellan -25° och +45 °C.
Förvara din Mac i så nära rumstemperatur som möjligt (22 °C är idealiskt).

Din nya bärbara dator

Batteriet i din nya bärbara Apple-dator har en avancerad kemisk sammansättning som förlänger livslängden avsevärt. Det inbyggda batteriet i MacBook, MacBook Pro och MacBook Air är utformat för att ge upp till 1 000 fullständiga laddningscykler innan det når 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Dessutom minskar den adaptiva laddningen slitaget på batteriet och ger det en livslängd på upp till fem år. Låt batteriet laddas upp helt första gången du kopplar in datorn och kör sedan Programuppdatering för att kontrollera att du har den senaste mjukvaran. Apple släpper med jämna mellanrum uppdateringar som kan förbättra batteriets prestanda.

Standardunderhåll

För att ett litiumbaserat batteri ska fungera bra är det viktigt att elektronerna i det får röra sig ibland. Apple rekommenderar inte att du låter datorn vara ansluten till strömadaptern hela tiden. En idealisk användare är en pendlare som använder sin bärbara dator på tåget och sätter den på laddning vid ankomst till kontoret. Det gör att batteriet hålls igång. Om du har en stationär dator på jobbet och bara använder din bärbara dator då och då bör du ladda upp och ladda ur batteriet minst en gång i månaden. Behöver du en påminnelse? Lägg till en aktivitet i Kalender på skrivbordet. Du kan välja att byta ut batteriet när det inte längre kan laddas tillräckligt för dina behov. Om den bärbara datorn har ett inbyggt batteri ska du endast byta ut det hos ett Apple-auktoriserat serviceställe.

Långtidsförvaring

Om du inte tänker använda din bärbara dator på över sex månader rekommenderar Apple att du förvarar batteriet vid 50 % laddning. Om du lagrar ett batteri när det är helt urladdat finns det risk att batteriet övergår i ett tillstånd av djup urladdning, vilket gör att det inte kan laddas upp alls. Om du förvarar enheten med batteriet fulladdat under en längre tid kan batteriet förlora i kapacitet, vilket betyder att batteritiden förkortas. Tänk på att förvara din bärbara dator och batteriet i rätt temperatur. (Se ”Temperatur vid användning av bärbara datorer”.)

Optimala inställningar

Du kan välja att använda din Apple-dator på ett sätt som maximerar batteritiden.

  • Ström: I panelen Strömsparare hittar du flera inställningar som styr strömförbrukningen för din bärbara Apple-dator. Datorn känner av när den är ansluten till elnätet och anpassar sig därefter. När datorn körs på batteriström dämpas skärmens ljusstyrka och andra komponenter används sparsamt. Om du ändrar den här inställningen för att få bättre prestanda kommer batteriet att laddas ur snabbare.
  • Ljusstyrka: Dämpa skärmens ljusstyrka så mycket det går utan att det blir obekvämt, så räcker batteriet längre. Om du t.ex. tittar på DVD-film på ett flygplan där belysningen är släckt behöver du inte full ljusstyrka på skärmen.
  • Trådlös AirPort: AirPort drar ström även när du inte använder det för att ansluta till ett nätverk. Du kan spara ström genom att stänga av AirPort i kontrollpanelen.
  • Trådlös Bluetooth: Du kan även förlänga batteritiden genom att stänga av Bluetooth, eftersom det också förbrukar energi när det inte används.
  • Appar och externa enheter Koppla från externa enheter och stäng appar som inte används. Mata ut CD- och DVD-skivor som inte används för tillfället.