Service och återvinning av batterier

Alla uppladdningsbara batterier har en begränsad livslängd och måste till slut lämnas in på service eller återvinnas. Livslängden på batteriet i just din enhet beror på hur du använder enheten och vilka inställningar du har valt.

Kontakta Apple eller en auktoriserad serviceleverantör vid service av batteri.

Om du måste ladda batteriet allt oftare kan det vara dags att lämna in det på service. Batterier i produkter med inbyggda litiumpolymerbatterier bör servas av Apple eller en auktoriserad serviceleverantör.

Produkter som du köper i Sverige täcks av konsumentköplagen. För mer information, klicka här.

iPhone-ägare

Batteriet kan laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 500 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin omfattar service av defekta batterier. Om garantin har gått ut kan du dra nytta av Apples batteriservice. Priser och villkor kan variera.

Apple Watch-ägare

Batteriet behåller upp till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 1 000 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin (på Apple Watch och Apple Watch Sport) och den tvååriga garantin (på Apple Watch Edition) omfattar service av defekta batterier. Om garantin har gått ut kan du dra nytta av Apples batteriservice. Priser och villkor kan variera.

iPad-ägare

Batteriet kan laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 1 000 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin omfattar service av defekta batterier. Om garantin har gått ut kan du dra nytta av Apples batteriservice. Priser och villkor kan variera.

iPod-ägare

Batteriet kan laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 400 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin omfattar service av defekta batterier. Om garantin har gått ut kan du dra nytta av Apples batteriservice. Priser och villkor kan variera.

MacBook-ägare

Batteriet kan laddas till 80 % av den ursprungliga kapaciteten efter 1 000 fullständiga laddningscykler. Den ettåriga garantin omfattar utbyte av defekta batterier. Apple erbjuder en batteribytestjänst för alla modeller av MacBook, MacBook Air och MacBook Pro med inbyggda batterier.

Vi återvinner ditt batteri på ett ansvarsfullt sätt.

Det är farligt för miljön att kasta ett batteri direkt i soporna. När du servar din enhet via Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör, och ditt batteri behöver bytas ut, kan du vara säker på att det återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan återvinna hela enheten, inklusive batteriet, och i vissa fall kan du till och med få ett tillgodohavande till en ny Apple-produkt.

Läs mer om Apples återvinningsprogram