Uppdateringsprogram för Pages, Numbers och Keynote

Den 16 oktober 2014 meddelade Apple att apparna Pages, Numbers och Keynote nu levereras gratis med nya, berättigade Mac-datorer. Om du har köpt en berättigad Mac den 25 september 2014 eller senare, som inte hade Pages, Numbers och Keynote, kan du ladda ner dessa gratis genom att följa stegen nedan.

Kontrollera att din mac kör OS X Yosemite.

Om du kör OS X Yosemite går du till steg 2.

Om du inte kör Yosemite startar du Mac App Store, loggar in med ditt Apple-ID och installerar OS X Yosemite kostnadsfritt.

Ladda ner Pages, Numbers och Keynote.

Starta Mac App Store i OS X Yosemite och gå till Köp.

Om Pages, Numbers och Keynote visas i listan Köp klickar du på Acceptera för att installera apparna.

Om Pages, Numbers och Keynote inte visas i listan Köp kan du ansöka om att få uppgradera.

Om du köpt din Mac den 16 oktober 2014 eller senare ska du skicka in din uppgraderingsansökan inom 30 dagar efter köpet av din Mac för att dra nytta av erbjudandet.

Kunder som köpt en Mac mellan den 25 september 2014 och 15 oktober 2014 kan ansöka om uppgraderingen fram till 15 november 2014.

Villkor

Uppdateringsprogrammet ger den som köper en berättigande ny Mac den 25 september, 2014 eller därefter rätt att uppgradera till Pages, Numbers och Keynote.

Pages, Keynote och Numbers programvaruuppdateringar som kan hämtas från Mac App Store omfattas inte av detta program.

För att få din Pages, Keynote och Numbers-uppgradering måste du fylla i beställningsformuläret och tillhandahålla en elektronisk kopia av ett daterat, specificerat kvitto som visar artikelnummer för den eller de inköpta berättigande produkterna. Beställningsbekräftelser, följesedlar och kopior av beställningar godtas inte.

För kvalificerande köp mellan den 25 september, 2014 och den 15 oktober, 2014 måste ifyllt beställningsformulär och daterat, specificerat inköpskvitto skickas in senast den 15 november, 2014 för att kvalificera för detta program

För kvalificerande köp som görs den 16 oktober, 2014 eller därefter måste ifyllt beställningsformulär och daterat, specificerat inköpskvitto skickas in inom 30 dagar från inköpstillfället för att kvalificera för detta program.

Detta erbjudande gäller endast i Albanien, Algeriet, Angola, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Benin, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Förenade Arabemiraten, Gambia, Ghana, Grekland, Indien, Island, Israel, Jemen, Jordanien, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Makedonien, Mauretanien, Mauritius, Moldavien, Namibia, Nederländerna, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Slovakien, Slovenien, Sri Lanka, Sverige, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Uganda, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland eller Zimbabwe och endast i enlighet med villkoren i detta dokument.

Programmet gäller endast där det inte strider mot gällande lagstiftning eller begränsas på annat sätt.

Vid mottagandet av ditt fullständigt ifyllda beställningsformulär och inköpsbevis kommer innehållskoder, som gäller vid användning på Mac App Store för Pages, Keynote och Numbers, att finnas tillgängliga inom 24 timmar efter att beställningen bekräftats.

Din användning av innehållskoder och användningen av Pages, Keynote och Numbers gäller enligt villkoren i ditt eller dina avtal med Apple Inc., inklusive men inte begränsat till de licensavtal som medföljer dessa produkter liksom villkoren för Mac App Store som kan granskas på www.apple.com/legal/itunes/ww/. När du vill använda innehållskoder behöver du den senaste versionen av Mac App Store-programmet, ett Apple-ID och en Internetanslutning (avgifter kan tillkomma).

Du kan skapa ett Apple-ID på http://appleid.apple.com.

Apple ansvarar inte för stulna eller förlorade innehållskoder.

Innehållskoder får inte överlåtas och får endast användas av personer som har uppnått den lägsta ålder som krävs i villkoren för Mac App Store i ditt land.

Apple förbehåller rätten att förlänga produktens tillgänglighetstid och leveransdatum för beställningar som görs under detta program efter Apples eget skön, efter att du meddelats om detta.

Apple förbehåller rätten att ändra villkoren för detta erbjudande utan föregående meddelande.

Varken Apple eller något av Apples ombud kan hållas ansvarigt för någon förlust, skada eller fördröjning av inskickandet eller mottagandet av ditt beställningsformulär.

Ofullständigt ifyllda formulär kommer inte att godtas.

Apple ansvarar inte för elektroniska dupliceringsfel.

Inga returer tillåts.

Erbjudandet kan inte kombineras med något annat erbjudande från Apple.

Innehållskoderna för Pages, Keynote och Numbers-programvarorna får endast användas till produkter som är berättigande för erbjudandet.

Erbjudandet är begränsat till en innehållskod för Pages, Keynote och Numbers per berättigande inköpt produkt.

Det här erbjudandet gäller enbart för inköp gjorda av slutanvändare och inte för återförsäljare.

Spara en kopia av dessa villkor tillsammans med ditt fullständigt ifyllda beställningsformulär.

Berättigande produkter måste köpas från Apple eller en auktoriserad Apple-återförsäljare i Albanien, Algeriet, Angola, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Benin, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Förenade Arabemiraten, Gambia, Ghana, Grekland, Indien, Island, Israel, Jemen, Jordanien, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Makedonien, Mauretanien, Mauritius, Moldavien, Namibia, Nederländerna, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Slovakien, Slovenien, Sri Lanka, Sverige, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Uganda, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland eller Zimbabwe.

Inskick returneras inte utan övergår i Apples ägo.

Detta erbjudande gäller inte för produkter som köpts begagnade, på auktion eller efter att ha använts som demonstrationsexemplar.

Genom att skicka in det här beställningsformuläret ger du Apple (eller Apples agenter) rätten att kontakta dig i syfte att inhämta eventuell ytterligare information som krävs för att bearbeta beställningen.

Apple lämnar inga garantier vad gäller uppgraderingar som gjorts tillgängliga inom ramen för detta program och friskriver sig specifikt från alla krav som uppstår som resultat av användningen av produkter som införskaffats i samband med detta erbjudande. Detta erbjudande kommer från iTunes S.à.R.L, 8 rue Heinrich Heine, L-1720, Luxembourg.

© 2014 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Pages, Keynote och Numbers som tillhör Apple Inc. och alla är registrerade i USA och andra länder. Namn på andra produkter och företag som omnämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag. September 2014