Den nya informationstekniken.

iOS har en bred samling verktyg för driftsättning, enhetshantering och distribution av utbildningsmaterial. iOS ger också eleverna nya möjligheter att samarbeta och vara mer involverade. Och med rätt verktyg kan IT-administratörer hjälpa lärare och elever att koncentrera sig på det absolut viktigaste – att undervisa och att lära.

Snabb uppladdning av innehåll.

När enheterna är driftsatta kan fler appar och mer innehåll distribueras trådlöst. iOS-uppdateringar, appar och innehåll kan cachelagras lokalt med hjälp av Caching Server 2 i OS X Server. Det snabbar upp hämtning och uppladdning av innehåll i institutionens nätverk.
Läs mer om Caching Server 2

Rätt inställning för lärande. Kom igång på nolltid.

Med iOS är det enkelt för eleverna att ställa in sina iOS-enheter så att de fungerar direkt. IT-administratörer kan konfigurera enheter och distribuera dem till elever, och även hjälpa eleverna att skaffa ett personligt Apple-ID. Eleverna går igenom den inbyggda inställningsassistenten på iPad för att anpassa enheten och aktivera sitt nya Apple-ID. När de har ställt in enheten har eleverna tillgång till allt suveränt innehåll som finns för iPad – böcker, appar och mycket mer – var de än är.

Kraftfulla sätt att skapa förutsättningar för lärande. Hitta rätt innehåll tiII varje lektion.

Med rätt appar och böcker kan elever lära på ett helt nytt sätt. Med iOS har din institution oändliga möjligheter – allt från att köpa appar i stora volymer från App Store till att engagera eleverna med läroböcker med Multi‑Touch från de stora förläggarna. Genom att definiera institutionens innehållsstrategi kan du se till att de bästa verktygen alltid är tillgängliga för både lärare och elever.

Enkelt sätt att ha ordning i klassrummet. Skapa en idealisk Iäromiljö.

Med Apple TV har lärare ett nytt sätt att uppmuntra eleverna att samarbeta i klassrummet. Med AirPlay-skärmdubblering behöver lärare inte stå längst fram i klassrummet, utan de kan gå runt och interagera med sina elever istället. Lärare och elever kan överföra bilder, videor och dokument mellan iOS-enheter med AirDrop och enkelt dela innehåll. Och med hjälp av enappsläget kan lärarna hålla eleverna fokuserade på sitt arbete.

Hjälp eleverna att hålla sig fokuserade.

Med enappsläget, en förlängning av iOS-funktionen för guidad åtkomst, kan lärare, skrivvakter och administratörer tillfälligt begränsa en iOS-enhet till en enda app. IT-administratörer kan aktivera enappsläge trådlöst med MDM och det är ett kraftfullt verktyg för att fokusera uppmärksamheten och säkra enheter vid provtillfällen.

Säkerhet i hela kedjan. Skydda dina elever och deras arbete.

iOS har omfattande inbyggda säkerhetsfunktioner som skyddar allt från enhetens hårdvara och operativsystem till innehåll och appar. Det skapar en säker miljö för elever som använder iPad och arbetet som de skapar. Funktioner i hårdvaran och den fasta mjukvaran skyddar mot skadeprogram och virus. Funktioner i operativsystemet ger skyddad åtkomst till personuppgifter, förhindrar obehörig användning och hjälper till att avstyra attacker. Och institutioner kan vara säkra på att eleverna använder säkra appar tack vare App Store-granskning och obligatorisk kodsignering för appar.

iOS har också hårdvarubaserad kryptering för alla data på enheten samt kryptering av e-post och programdata så att allt innehåll på enheten är säkert. IT-administratörer kan dessutom se till att eleverna surfar säkert på webben genom att konfigurera en global HTTP-proxy och dirigera all trådlös trafik genom skolans webbfilter.