Skaffa alla de böcker och appar som eleverna behöver.

Köp ett större antal appar och böcker med VPP (programmet för volyminköp) och distribuera appar direkt till elevernas enheter med hjälp av iOS 9 och OS X El Capitan.

Appar för iPad och Mac.

Storhandla appar till både iPad och Mac i VPP-butiken. Här finns även en mängd gratisappar. Genom att göra större inköp kan du ta del av förmåner som hela institutionen har glädje av. Eftersom VPP gör det möjligt för utvecklare att erbjuda specialpriser för skolor och institutioner, kan du få en 50-procentig rabatt för vissa appinköp om du köper minst 20 exemplar.

Böcker från iBooks Store.

Förse elever och personal med alla verktyg de behöver för att förbättra lärandet. Använd VPP för att köpa många olika slags böcker i iBooks Store. Upptäck barnböcker, klassiska romaner, referenslitteratur och läroböcker från stora förlag, och introducera din institution till helt nya sätt att lära. Här finns även gratisböcker.

Ett bättre sätt att hantera innehåll.

Använd VPP tillsammans med din MDM-lösning för att distribuera appar och böcker trådlöst.

Hantera appar.

Du kan enkelt distribuera appar till enheter eller användare och samtidigt behålla äganderätten och kontrollen. Med iOS 9 kan du nu välja att distribuera appar direkt till iPad utan att det krävs något Apple-ID på enheten. Det bidrar till snabbare driftsättning vid institutionen och ger användare möjlighet att skapa sina Apple-ID:n vid ett senare tillfälle. Appar kan tilldelas, återkallas och åter tilldelas till andra enheter.

Läs mer om enhetshantering

Distribuera böcker.

Böcker som köps in via VPP kan distribueras som hanterade böcker, men de kan inte återkallas eller tilldelas andra användare. Böcker, ePub-dokument och PDF-filer som skapas med iBooks Author eller något annat verktyg kan också distribueras med MDM och konfigureras med begränsningar.

Snabbare leverans av innehåll.

Med hjälp av Caching Server 2 kan du snabbt och trådlöst hantera OS-uppdateringar, nerladdning och uppdatering av appar samt uppdatering av innehåll. När ny mjukvara eller data från Apple laddas ner till en enhet i nätverket sparas en kopia automatiskt på servern. Det leder till snabbare nerladdning och uppladdning av innehåll via institutionens nätverk.

Läs mer om Caching Server 2

Kom igång.

Med bara några enkla steg kommer institutionen att vara redo att köpa och distribuera stora volymer av appar och böcker.

Registrera dig nu

Registrera.

Skapa ett VPP-konto genom att ange grundläggande information om din institution och vem som ska hantera programmet.

Köp

I VPP-butiken söker du efter det innehåll du behöver, anger antal och slutför transaktionen med VPP-kredit eller ett bankkort.

Skapa administratörer.

När registreringen är slutförd skapar du och hanterar institutionens administratörer för inköp och distribution av innehåll.

Distribuera.

Med hjälp av din MDM-lösning eller Apple Configurator 2 kan du distribuera inköpta appar till institutionens enheter eller berättigade användare. Du kan också distribuera innehåll med hjälp av inlösbara koder.

Guide till programmet för volyminköp.

Hjälp din organisation komma igång med inköp och distribution av appar och böcker i större volymer.

Ladda ner programhandledningen

Programmet för volyminköp är tillgängligt i följande länder och regioner:

Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.