Apple Professional Development

I praktiska workshops visar Apples Professional Development-experter* hur du skapar en dynamisk inlärnings- och undervisningsupplevelse genom att integrera Apples produkter i läroplanen och studiemiljön.

Några frågor? Redo för köp? Kontakta det lokala Apple Education-teamet eller en Apple Solution Expert – Education.

*Obs! De godkända APD-utbildarna är fristående från Apple och är varken anställda av eller representanter för Apple. De godkända utbildarna är själva ansvariga för de APD-workshops som beskrivs i katalogen.

Hur du får ut mesta möjliga av dina Apple‑produkter.

Apple erbjuder ett utbud av Professional Development-workshops. Dessa praktiska workshops hålls på din skola eller lärarutbildning och kan anpassas efter gruppens specifika behov. De är utformade för att säkerställa att du använder dina Apple-produkter så effektivt som möjligt när du förändrar undervisning och inlärning.

Undervisning av utbildare för utbildare

Alla som håller i Apple Professional Development-workshops är själva utbildare. Det ger dem en unik ingång: De vet vad som är viktigt i klassrummet så att du kan få bättre kunskap om Apple-produkterna och om hur du och dina elever kan använda dem på bästa sätt.

Så här fungerar det.

1. Kolla in katalogen.

Hämta workshop-katalogen och välj det du är intresserad av. Gå igenom urvalet med rektorn eller läroplansansvarig.

2. Kontakta en Apple-representant.

Kontakta det lokala Apple Education-teamet eller en Apple Solution Expert - Education.

3. Planlägg dina utbildningstillfällen.

En Apple Professional Development-handledare kontaktar skolan för att planlägga workshops och besvara eventuella frågor.

Hämta Apple Professional Development-katalogen om du vill få mer information om dessa och andra workshops.