Apple och miljön

Historien bakom Apples miljöarbete.

Apple tar ett helhetsgrepp på miljön när vi sammanställer och presenterar omfattande miljörapporter. Vi gör det genom att fokusera på våra produkter och hur utformningen, tillverkningen och användningen av dem påverkar miljön.

Totalt koldioxidutsläpp

Under 2012 ansvarade Apple enligt våra beräkningar för utsläpp av 30,9 miljoner ton växthusgaser. 1

Så här beräknar vi våra koldioxidutsläpp.

För att göra en korrekt beräkning av ett företags miljöpåverkan måste man titta på hur företagets produkter påverkar planeten. Andra företag redovisar fortfarande bara koldioxidutsläppen från sina anläggningar, medan vi använder en omfattande livscykelanalys för att avgöra varifrån våra växthusgasutsläpp kommer. Det betyder att vi lägger samman utsläppen som genereras av tillverkning, transporter, användning och återvinning av våra produkter med de utsläpp som genereras av våra anläggningar. Vi vet att ungefär 98 procent av Apples koldioxidutsläpp härrör direkt från våra produkter. De återstående två procenten kommer från våra datacentraler och andra anläggningar.

Minimera miljöeffekterna av vår tillväxt.

Vi vet att det viktigaste vi kan göra för att minska vår påverkan på miljön är att förbättra våra produkter ur miljösynpunkt. Det är därför vi utformar dem med mindre material, levererar dem i mindre förpackningar samt ser till att de är fria från en rad giftiga ämnen och så energieffektiva och återvinningsbara som möjligt. Samtidigt som vi växer i snabbare takt än resten av branschen fortsätter Apple att arbeta för att våra produkter ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Medan intäkterna har ökat har våra utsläpp av växthusgaser per intjänad dollar minskat med 21,5 procent sedan 2008. Vi är fortfarande det enda företaget i branschen vars hela produktsortiment inte bara uppfyller utan faktiskt överträffar ENERGY STAR-certifieringens strikta kriterier. Läs mer om våra framsteg inom miljöområdet

Tillbaka till början

Tillverkning

Tillverkning – från utvinning av råmaterial till montering av produkterna – står för 61 procent av Apples totala utsläpp av växthusgaser.

61 %

18 934 000 ton
växthusgaser

Materialanvändning.

Under det senaste årtiondet har Apples formgivare och ingenjörer gått i spetsen för nya sätt att bygga våra produkter. Tack vare unibody-konstruktion och andra tillverkningsinnovationer har MacBook- och iPad-produkter kunnat göras både tunnare och motstånds-kraftigare. Den senaste iMac-modellen tillverkas med en metod som kallas friktionsomrörningssvetsning, och som har minskat materialåtgången med 68 procent och växthusgasutsläppen med 67 procent jämfört med tidigare modeller.

Giftiga ämnen tas bort.

Att designa miljösmartare produkter innebär också att tänka över vilka material man använder och vilken miljöpåverkan de har. Vårt mål är att även fortsättningsvis leda utvecklingen inom datorbranschen mot färre miljöfarliga ämnen i allt från glaset, plasten och metallen i våra produkter till papperet och tryckfärgen som används till förpackningarna.

Under årtionden var giftiga ämnen som arsenik, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, ftalater och PVC vanliga i elektronikbranschen. Trots att de här ämnena fortfarande är tillåtna i de flesta länder har Apple försökt hitta bättre alternativ. Ta elsladdar till exempel. Under många år har Apple i nära samarbete med materialleverantörer forskat på egna PVC- och ftalatfria ämnen som uppfyller höga krav på hållfasthet, säkerhet och miljöpåverkan. Sedan har vi samarbetat med internationella reglerande organ för att validera och certifiera PVC-fria nätsladdar, även i regioner där normer saknas. Vi kan nu erbjuda PVC-fria nätsladdar på de flesta av våra marknader, och vi kommer att fortsätta introducera dem i nya regioner i takt med att de certifieras.

Apple har också eliminerat bromerade flamskyddsmedel från tusentals komponenter, vilket innebär att vi ligger åratal före resten av branschen utvecklingsmässigt. Dessutom tillverkas alla våra bildskärmar med kvicksilverfri LED-bakbelysning och arsenikfritt glas.

Vi kontrollerar att leverantörerna uppfyller våra höga krav genom att demontera produkterna i våra laboratorier i Cupertino. Sedan testar vi dem med olika metoder som röntgenfluorescens och jonbyteskromatografi. Våra produkter testas dessutom av oberoende laboratorier som dubbelkollar våra resultat.

Miljösmarta material.

Utöver att eliminera gifter samt utforma produkter med återvinningsbara aluminiumhöljen använder Apple miljösmarta material såsom återvunnen plast, återvunnet papper, biopolymerer samt bläck med vegetabiliskt ursprung. Vi har också funnit metoder att införliva sekundära råmaterial i våra avancerade produkter. Till exempel tillverkar vi fläktarna i Mac Pro av avancerade material från plastflaskor som polymeriserats på nytt. Högtalare och invändiga fästdon i Apple Thunderbolt Display tillverkas numera av ABS-plast återvunnen från PC-datorer.En av våra innovationer under 2012 var höljet till AirPort Express, som innehåller biopolymerer utvunna ur rapsfrön och återvunnen PC-ABS. Och aluminiumstället till iMac består till 30 procent av återvunnet material. I många av våra produktförpackningar används återvunnen massafiber från konsumentledet, och i informationsmaterialet används bläck med vegetabiliskt ursprung. iTunes-presentkorten tillverkas av återvunnet papper och kan dessutom i sin tur återvinnas.

Ansvarsfull tillverkning.

Apple har förbundit sig att se till att arbetsförhållandena i vår leverantörskedja är säkra, att arbetstagarna behandlas med respekt och värdighet och att produktionen sker på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt. Vi kontrollerar att leverantörerna uppfyller våra höga krav med hjälp av ett mycket aktivt kontrollprogram som omfattar fabrikskontroller från Apples sida samt åtgärdsplaner för felkorrigering. Under 2012 genomförde vi sammanlagt 393 kontroller – 72 procent fler än året innan – varav 55 var specialinriktade på miljöarbetet. Läs vår uppförandekod för underleverantörer samt rapporter från kontroll av leverantörer på webbplatsen om leverantörsansvar.

Tillbaka till början

Transport

Fem procent av Apples växthusgasutsläpp uppstår när våra produkter transporteras från fabrikerna till distributionscentraler i de regioner där produkterna säljs.

5 %

1 608 000 ton
växthusgaser

Mindre förpackningar.

Vi minskar inte bara koldioxidutsläppen genom att tillverka tunnare, lättare och mer materialsnåla produkter, utan vi kan också leverera produkterna i mindre förpackningar. Vi har hela expertteam med formgivare och ingenjörer som utvecklar produktförpackningar som är så små, lätta och skyddande som möjligt. Effektiv förpackningsdesign minskar inte bara på material och spill, utan bidrar också till att minska utsläppen under transport.

Förpackningen till iPhone 5 är exempelvis 28 procent mindre än förpackningen till den första iPhone-modellen som levererades 2007. Det betyder att 60 procent fler iPhone 5-kartonger ryms på varje lastpall och att det krävs färre fartyg och flygplan för att transportera dem, vilket resulterar i lägre koldioxidutsläpp.

*Beräknat med konfigurationer för USA.

Tillbaka till början

Produktanvändning

Användningen av våra produkter genererar 30 procent av Apples totala utsläpp av växthusgaser.3

30 %

9 306 000 ton
växthusgasutsläpp

Låg elförbrukning.

Vi använder en livscykelmetodik för att mäta utsläppen av växthusgaser, inte bara från tillverkningen av våra produkter, utan även från våra kunders användning av dem. Vi känner inte till något annat företag i branschen som utsträcker mätningen och redovisningen av sina CO2-utsläpp så långt. Eftersom vi utvecklar både hårdvara och operativsystem kan vi se till att de samverkar för att spara energi och minska utsläppen av växthusgaser. Sedan 2008 har vi minskat Apple-produkternas genomsnittliga strömförbrukning med 40 procent i vår strävan att skapa världens mest energieffektiva produkter. Tack vare vårt arbete med att ta fram produkter som förbrukar mindre energi har mängden växthusgasutsläpp som genereras av användning av våra produkter sjunkit med 43 procent sedan 2008.

Här är några exempel på hur vi gör produkterna mer energieffektiva:

Mac mini. Tack vare en rad små och stora innovationer förbrukar Mac mini bara en femtedel så mycket ström som en vanlig glödlampa.4 Den drar till och med mindre ström än en enda 13-watts lågenergilampa, vilket gör den till världens mest strömsnåla stationära dator.5

iMac. Med hjälp av den högeffektiva skärmtekniken IPS (in-plane switching) och strömaggregat med över 90 procents effektivitet6, har vi totalt sett minskat strömförbrukningen hos en 21,5-tums iMac till hälften jämfört med föregångaren.

Apple TV. Apple TV drar bara två watt när du strömmar HD-innehåll och förbrukar bara en tiondel så mycket energi som den ursprungliga Apple TV-modellen.

A6- och A5-chip. Våra chip, A6 i iPhone 5, A6X i iPad med Retina-skärm och A5 i iPad mini, iPhone 4s, iPod touch och Apple TV är ytterligare exempel på energisnål design. Apples tekniker har utformat chippen så att de är extremt kraftfulla, men samtidigt energieffektiva. Tack vare dem kan Apple-enheterna utföra avancerade arbetsuppgifter utan att det går ut över batteritiden.

MagSafe-strömadaptrar. Nätdaptrarna till våra bärbara datorer är bland de mest energieffektiva på marknaden. De drar mindre än 30 milliwatt när de är anslutna till elnätet men inte används. Som jämförelse drar en enda 13-watts lågenergilampa lika mycket ström som över 430 sådana nätadaptrar.

ENERGY STAR-certifiering.

Medan många andra tillverkare har en eller ett fåtal ENERGY STAR-certifierade produkter har Apple sett till att varenda produkt i sortimentet med råge uppfyller de strikta kraven på energieffektivitet i det amerikanska naturvårdsverkets miljöskyddsprogram ENERGY STAR. Det är vi helt ensamma om i branschen. Läs mer om strömsnålhet

*Beräknat medan systemet är overksamt och operativsystemet är fullständigt inläst. För produkter med bildskärm är skärmen inställd på full ljusstyrka. Bygger på beräkningar av koldioxidutsläpp från en genomsnittlig blandning av olika typer av kraftverk i USA. Se våra miljörapporter för produkter för detaljerad information om de enskilda produkternas energiförbrukning.

Tillbaka till början

Återvinning

Två procent av Apples totala utsläpp av växthusgaser kommer från återvinning.

2 %

538 000 ton
växthusgaser

Återvinningsmöjligheter.

Apples återvinningstänkande börjar redan på designstadiet, då vi utformar kompakta, effektiva produkter som kräver mindre material vid produktionen. De material vi använder – till exempel arsenikfritt glas, aluminium och polykarbonat – är kvalitetsmaterial som är eftertraktade för återanvändning i nya produkter. Till och med våra produktförpackningar är tillverkade av återvinningsbara material i så stor utsträckning som möjligt.

Produkter som håller längre.

Apple gör hållbara produkter. Det inbyggda batteriet i MacBook-datorerna är ett bra exempel. Det kan laddas upp till 1 000 gånger.7 Batteriet räcker i upp till fem år och sparar därmed omkostnader för nya batterier, ger mindre avfall och förlänger den bärbara datorns livstid.

Ansvarsfull återvinning.

Allt elektronikavfall som samlas in inom ramen för Apples frivilliga och lagstadgade återvinningsprogram världen över tas om hand i den region där det samlas in. Ingenting skickas till andra kontinenter för återvinning eller kassering. Våra återvinningsföretag måste följa Apples kontrakt med strikta miljökontroller samt all gällande lagstiftning vad gäller hälsa och säkerhet, och Apple tillåter inte straffarbete i någon del av återvinningsprocessen. Vi tillåter inte heller att farligt elektroniskt avfall avyttras på soptippar för fast avfall eller i förbränningsstationer. För närvarande har vi 153 samarbetspartners över hela världen vilkas anläggningar utvärderas årligen vad gäller arbetsmiljöskydd, miljönormer, materialspårning och socialt ansvarstagande.

Apples återvinningsprogram.

När en Apple-produkt väl har nått slutet av sitt produktiva liv hjälper vi dig att återvinna den på ett ansvarsfullt sätt. Apple har inrättat återvinningsprogram i städer och på universitet och högskolor i 95 procent av de länder där produkterna säljs, vilket betyder att nästan 151 504 ton elektronikutrustning har sluppit hamna på soptippar sedan 1994. I de regioner där vi inte har formella insamlingsprogram ordnar vi hämtning, transport och miljömässigt sund återvinning av förbrukad elektronisk utrustning. Vårt mål för 2010 var att nå en återvinningsnivå på 70 procent. (För att beräkna återvinningsnivån använde vi ett mått som bygger på att varje produkt används i sju år. Vikten på det material vi återvinner varje år jämförs därför med den totala vikten på de produkter som Apple sålde sju år tidigare.) Vi överträffade det målet under 2010. Det ligger långt över de senaste siffrorna i rapporter från Dell och HP, som bägge låg under 20 procent. 2012 överträffade Apples globala återvinning vårt mål på 70 procent igen, och vi är förvissade om att vi kommer att kunna hålla oss kvar på den nivån till och med 2015.

Tillbaka till början

Anläggningar

Apples anläggningar – kontor, distributions-centraler, datacentraler och butiker – står för två procent av våra totala utsläpp av växthusgaser.

2 %

486 000 ton
växthusgaser

Anläggningar i ett större perspektiv.

Andra företag i branschen rapporterar främst om växthusgasutsläppen från sina anläggningar som mätare på det miljöarbete de lägger ner. Men att släcka lampor och återvinna papper på kontoret räcker inte. Det är de produkter vi tillverkar som påverkar miljön allra mest. Det är därför Apple fokuserar på produktdesign och innovation. Trots det har Apple vidtagit omfattande åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från våra anläggningar världen över.

Ren energi.

Vi siktar mot ett nollnetto, vilket innebär att vi använder uteslutande ren, förnyelsebar energi vid alla våra anläggningar och datacentraler. På många platser har vi redan uppnått det målet. Vi bygger nya anläggningar och moderniserar befintliga. Vi installerar egna förnyelsebara energikällor på plats, exempelvis solpaneler och bränsleceller. Vid inköp av energi utifrån upprättar vi så många långsiktiga kontrakt som möjligt med energileverantörer. Vi har gjort stora framsteg och har nu gått över till förnyelsebara källor för 75 procent av energibehoven hos våra kontor och datacentraler.

Datacentraler.

Alla våra datacentraler är energieffektiva och drivs till hundra procent av förnyelsebar energi. Vår anläggning i Maiden i North Carolina, som togs i bruk 2012, visar hur målmedvetet vi arbetar med att minska våra arbetsplatsers miljöpåverkan. Datacentralen har erhållit den eftertraktade LEED Platinum-certifieringen från U.S. Green Building Council. Såvitt vi vet har ingen annan datacentral av samma storlek och typ lyckats med det. Över 60 procent av den förnyelsebara energi som datacentralen förbrukar genereras på plats med hjälp av USA:s största privatägda solenergianläggning och största bränslecellsanläggning för eget bruk. Läs mer om förnyelsebar energi vid våra datacentraler

Pendlarprogram för våra medarbetare.

Under räkenskapsåret 2012 deltog över 13 000 av våra medarbetare i programmet Commute Alternatives – en ökning med 30 procent jämfört med året innan – och reste till jobbet med transportalternativ som resulterade i mindre trafik, smog och koldioxidutsläpp jämfört med ensamåkande bilister. I detta ingår de drygt 1 600 anställda vid Apples Cupertino-anläggning som dagligen reser kostnadsfritt till jobbet med våra egna biodieselbussar. Medarbetarna i Cupertino har också bidragit till att förebygga utsläpp av drygt 102 ton koldioxid genom att använda laddningsstationer för elfordon samt ta över 50 000 cykelturer på Apples personalcyklar under 2012.

  1. Utsläpp av vähusgaser beräknas i enlighet med de riktlinjer och krav som finns angivna i ISO 14040 och ISO 14044. Beräkningarna omfattar utsläpp vid framställning, transport, användning och återvinning av Apples produkter samt utsläpp från Apples anläggningar och de anställdas resor. Utsläpp som härrör från produktanvändning motsvarar den energi som går åt under tre års tid för en handdator och fyra år för en Mac-dator eller annan produkt som sålts under föregående räkenskapsår.
  2. PVC-fri strömsladd finns i alla länder utom Indien, Sydkorea och Thailand. I dessa regioner kommer PVC-fria strömsladdar att introduceras så fort de får nationella typgodkännanden. PVC-fria invändiga kablar finns i alla länder.
  3. Beräkningarna bygger på fyra års användning av en Mac och tre års användning av en iPhone, iPod eller iPad.
  4. Baserat på en glödlampa på 60 W.
  5. Baserat på kategorier av strömsnålhet och produkter som fanns i EPA ENERGY STAR-databasen i januari 2013.
  6. Baserat på en genomsnittlig matningseffektivitet vid 20, 50 respektive 100 procents last.
  7. Apples garanti täcker batteriet i ett år. Batteriet har ett begränsat antal laddningscykler och kan så småningom behöva bytas ut av en Apple-serviceleverantör. Batteriets livslängd och antalet uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar. Mer information finns på www.apple.com/se/batteries.