Apple och miljön

Miljöframsteg

I över 20 år har Apple arbetat med att minimera hela företagets och våra produkters miljöpåverkan.

Apples energi- och materialeffektiva datacentral i Maiden i North Carolina.

Mål: 100 procent förnyelsebar energi.

Vi har börjat resan och är på god väg mot ett ambitiöst mål: att alla Apple-anläggningar ska drivas enbart med energi från förnyelsebara källor – sol, vind, vatten och markvärme. Vi har redan uppnått detta vid alla våra datacentraler som levererar onlinetjänster till våra kunder, inklusive datacentralen i Maiden i North Carolina. Även våra anläggningar i Austin, Cork och München samt Infinite Loop-området i Cupertino drivs nu helt med förnyelsebar energi.

Genomsnittet för alla Apples anläggningar över hela världen är 75 procent förnyelsebar energi, vilket är en ökning med 114 procent sedan 2010. För att nå upp till 100 procent över hela världen bygger vi nya, energieffektiva byggnader och moderniserar befintliga. Vi installerar egna förnyelsebara energikällor på plats, exempelvis solpanelsfält och bränsleceller. Vad gäller energi utifrån upprättar vi så många långsiktiga kontrakt som möjligt med energileverantörer. Läs mer om Apple och förnyelsebar energi

2012

 • Apple lanserar nya iMac, som består av 68 procent mindre material och genererar 67 procent mindre koldioxidutsläpp än tidigare modeller. Aluminiumstället till iMac består till 30 procent av återvunnet material.

 • Apple har introducerat en bränslecell som drivs av biogas och vi bygger solcellssystem på taket på vårt huvudkontor i Cupertino. Där har vi också minskat energiförbrukningen med över 30 procent, samtidigt som antalet medarbetare har ökat med drygt 12 procent.

 • Apple introducerar AirPort Express med en ny design, där höljet innehåller biopolymerer utvunna ur rapsfrön och ABS-plast som återvunnits ur konsumentdatorer.

 • Apple använder enbart förnyelsebar energi i våra anläggningar i Austin, Elk Grove, Cork och München, många anläggningar i Australien, Infinite Loop-området i Cupertino samt datacentralerna i Newark, Maiden och Prineville (USA). Genomsnittet för alla Apples anläggningar i hela världen är 75 procent förnyelsebar energi, en ökning med 114 procent sedan 2010.

 • Apples datacentral i Maiden, North Carolina, har byggts klart och tagits i drift. Datacentralen har USA:s största privatägda solenergianläggning och största bränslecellsanläggning för eget bruk.

2011

 • Apple driftsätter nya datacentralen i Maiden i North Carolina och erhåller den eftertraktade LEED Platinum-certifieringen från U.S. Green Building Council.

 • Apple lanserar nya iTunes-kort tillverkade av 100 procent återvunnet papper.

 • Apple lanserar Mac App Store i 123 länder och ger användarna tillgång till nya Mac-program med ett klick, inklusive OS X Lion. Nedladdning minskar drastiskt miljöpåverkan vid leverans av program, eftersom man kan eliminera förpackning och transport av program i kartonger. Dessutom kunde Apple eliminera de DVD-skivor för återställning som tidigare följde med i produkt-förpackningarna för Mac.

 • Apple levererar iPad 2 med det kraftfulla och strömsnåla Dual-Core A5-chippet. iPad 2 är upp till dubbelt så snabb som den ursprungliga iPad, men har fortfarande hela 10 timmars batteritid* – samtidigt som den är 33 procent tunnare och upp till 15 procent lättare än sin föregångare.

 • Alla Apple-produkter uppfyller med råge ENERGY STAR:s stränga riktlinjer för energieffektivitet. Alla våra produkter är minst dubbelt så energisnåla som riktlinjerna för ENERGY STAR kräver och Mac mini är upp till sex gånger så energisnål.

  *Batteriets drifttid varierar beroende på inställningar och användning. Mer information finns på www.apple.com/se/batteries.

2010

 • Alla Apples bildskärmar bygger på kvicksilverfri LED-bakbelyst teknik med arsenikfritt glas.

 • Apple introducerar Apples batteriladdare för laddningsbara batterier. Användning av laddningsbara batterier istället för alkaliska engångsbatterier minskar batteriavfallet med 78 procent och koldioxidutsläppen med 63 procent över en fyraårsperiod.*

  *Baserat på den genomsnittliga livslängden för alkaliska batterier och användning i Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse eller Magic Trackpad under en fyraårsperiod.

 • Apple presenterar nya Mac mini, världens mest energisnåla stationära dator. Den drar bara 10 W – mindre än en enda energisparlampa.

 • Apples anläggningar i Cork på Irland, Austin i Texas och Sacramento i Kalifornien övergår till att använda 100 procent förnyelsebar energi.

 • PVC-fria kablar levereras med alla modeller av iPod, iPhone och iPad över hela världen. PVC-fria kablar levereras med alla bärbara datorer, Apple TV, Mac mini, iMac och 27-tums LED Cinema Display i USA samt i andra länder där de uppfyller standarden för nationella typgodkännanden.

2009

 • Apple presenterar fullständiga livscykelsanalyser av utsläpp av växthusgas och sätter därmed en ny standard för miljörapportering. Medan andra företag bara rapporterar bråkdelar av sina utsläpp är Apple det enda företaget i branschen som redovisar en helhetsbild av alla våra produkters miljöpåverkan.

 • Nya Mac mini, iMac och Mac Pro uppfyller kraven för ENERGY STAR 5.0-certifiering.

 • Alla produkter som levereras är fria från bromerade flamskyddsmedel och har kvicksilverfria LED-bakgrundsbelysta skärmar med arsenikfritt bildskärmsglas.

 • Apple presenterar ett nytt inbyggt batteri i MacBook Pro-serien, som räcker nästan tre gånger så länge som ett genomsnittligt batteri för bärbara datorer.

 • Apple uppnår en återvinningsgrad på 66,4 procent (procentandel av vikten av produkter sålda år 2003).

2008

 • Apple introducerar MacBook och MacBook Pro med Unibody-hölje, tillverkade av återvinningsbart aluminium, glas med arsenik- och kvicksilverfria bildskärmar och invändiga komponenter fria från bromerade flamskyddsmedel och PVC.

 • MacBook Air är den första Mac-produkten med kvicksilverfri belysningsteknik och arsenikfritt glas i LCD-skärmen.

 • iPhone 3G levereras med PVC-fria höljen, hörlurar och USB-kablar, kretskort fria från bromerade flamskydd samt kvicksilver- och arsenikfri skärm.

 • Apple uppnår en återvinningsgrad på 41,9 procent (procentandel av vikten av produkter sålda år 2002).

2007

 • De första produkterna med bromfria kretskortslaminat introduceras.

 • Den första MacBook Pro-datorn med kvicksilverfri bakbelyst LED-skärm introduceras.

 • Apple utökar sitt pendlarprogram för anställda i USA med bränslesnåla biodieselbussar.

2006

 • Apple blir den första datortillverkaren som helt ersätter CRT-bildskärmar med materialsnåla och strömsnåla LCD-skärmar.

2005

2004

 • Vi börjar undersöka om kabelhöljen och kretskort är fria från bromerade flamskydd och PVC.

 • Avveckling inleds av ämnen som omfattas av EU:s RoHS-direktiv.

2003

 • Övervakning av underleverantörers användning av substanser införs.

2002

 • Lösningar för produktinsamling införs i USA och Japan.

 • Apples globala specifikation av reglerade ämnen presenteras.

 • Apple undertecknar Europeiska unionens uppförandekod för strömaggregat, som uppmuntrar tillverkare av strömaggregat att minimera strömförbrukningen i avstängt läge.

 • Apple blir grundande medlem av amerikanska federala energihushållningsprogrammet (FEMP), som inför krav på energieffektivitet för datorer i avstängt läge.

2001

 • Apples datorer och bildskärmar är först med att uppfylla tillämpliga ENERGY STAR-krav.

 • Apple inleder en frivillig avveckling av tetrabrombisfenol-A (TBBPA) i alla plastkomponenter som väger mer än 25 gram.

 • Apple börjar köpa all el för drift av vår anläggning i Austin från förnybara resurser genom att delta i Austins Green Choice-program.

2000

 • Alla Apples tillverkningsanläggningar ISO 14001-certifieras, vilket innebär att Apple har infört ett miljöledningssystem (EMS) för att hantera miljökonsekvenserna av vår verksamhet.

1999

 • Apple inför en miljöspecifikation för produkter, Apple Product Environmental Specification (APES).

 • Användningen av bly och kadmium i kablar begränsas.

1997

 • De första Apple-produkterna testas för överensstämmelse med TCO-standarden.

1996

 • ISO 14001-certifiering av Apples första tillverkningsanläggning (i Sacramento, Kalifornien).

1995

 • PVC i förpackningsmaterial fasas ut.

1994

 • Apples första frivilliga produkt-insamlingsprogram startas i Tyskland och utvidgas gradvis till att omfatta även andra områden.

 • Avvecklingen av nickelkadmiumbatterier inleds.

1992

 • Apple blir grundande medlem av U.S. EPA:s ENERGY STAR-program, vars syfte är att identifiera och främja användningen av energieffektiva datorer och bildskärmar.

 • Avvecklingen av klorfluorkarboner (CFC) i Apples tillverkning inleds i enlighet med Montrealprotokollet om ämnen som bryter ner ozonskiktet.

1991

 • Avvecklingen av bly i batterier inleds, långt innan 1996 års EU-direktiv om batterier kommer.

1990

 • På Apple presenterar och inför vi vår miljöpolicy.