[an error occurred while processing this directive]

Apple och miljön

Våra anläggningar drivs med ren, förnyelsebar energi.

Vi har drastiskt minskat miljöpåverkan från våra anläggningar och datacentraler som levererar internettjänster till våra kunder. Och vi fortsätter investera i olika sätt att uppnå målet att använda 100 procent förnyelsebar energi och minska våra koldioxidutsläpp ännu mer.

Våra framsteg på vägen mot 100 procent förnyelsebar energi.

Vårt mål är att alla Apple-anläggningar ska drivas enbart med energi från förnyelsebara källor – sol, vind, vatten och markvärme. Därför investerar vi i egen energiproduktion på plats, etablerar relationer med leverantörer för att kunna producera förnyelsebar energi vid sidan av det allmänna elnätet, och minskar våra energibehov trots att antalet medarbetare ökar.

Våra investeringar betalar sig. Redan idag använder vi uteslutande förnyelsebar energi vid alla våra datacentraler, i våra anläggningar i Austin, Elk Grove, Cork och München samt på Apple Campus vid Infinite Loop i Cupertino. Genomsnittet för alla Apples anläggningar över hela världen är 75 procent förnyelsebar energi, och den siffran förväntas stiga i takt med att vi får tillgång till mer förnyelsebar energi. Vi kommer inte att ge oss förrän all energi som förbrukas av Apple kommer från förnyelsebara källor.

Nedladdning och miljöansvar.

Via Apples datacentraler förmedlas en mängd information och innehåll till dina enheter – allt från musik och appar till iMessage-meddelanden. När du köper en låt från iTunes, en bok från iBookstore eller en app från App Store behöver ingen fysisk produkt tillverkas, packas och transporteras. Apples datacentraler, som tillhandahåller dessa nedladdningstjänster är bland de mest energieffektiva i världen, och de drivs uteslutande av förnyelsebar energi från källor på plats eller i det lokala området.

Apples datacentraler levererar tjänster som iTunes, App Store och Kartor.

Maiden, North Carolina

Vår datacentral i Maiden, North Carolina, är ett exempel på hur vi tacklar vårt miljöansvar. Den är byggd och utformad för energieffektivitet från grunden och har erhållit den eftertraktade LEED Platinum-certifieringen från U.S. Green Building Council. Vad vi vet har ingen annan datacentral av samma storlek och typ lyckats med det.

År 2012 slutförde vi byggnationen av USA:s största privatägda solenergianläggning på marken runt datacentralen. Anläggningen är på 100 hektar, framställer 20 megawatt och har en årlig produktionskapacitet på 42 miljoner kWh av ren, förnyelsebar energi som ger minimalt med koldioxidutsläpp. För närvarande bygger vi ytterligare en solcellsanläggning på 20 MW på ett närliggande markområde. Den tas troligen i drift i slutet av 2013. Dessutom har vi försett datacentralen med en bränslecells-anläggning på 10 MW som använder biogas och ger en basförsörjning (dygnet runt, alla dagar) på mer än 83 miljoner kWh förnyelsebar energi per år. Det är den största privata bränslecellsanläggningen i hela USA. Sammanlagt producerar Apple så pass mycket egen förnyelsebar energi – 167 miljoner kWh – att det motsvarar årsförbrukningen för 17 600 villor.* Dessa kraftkällor är anslutna till det lokala elnätet och ersätter elektricitet från andra, smutsigare källor som annars skulle ha förbrukats. Deras miljöförmåner utnyttjas enbart av Apple och går utöver de krav på förnyelsebar energi som föreskrivs i lokala lagar och förordningar.

Energikällor i Maiden

Solkraft från vår solenergianläggning. Ytterligare energi från lokalt producerad biogas, som lagras i bränsleceller.

Energismarta inslag

  • Ett lagringssystem för kylvatten förbättrar kylningseffektiviteten genom att 10 400 kWh elkonsumtion varje dag flyttas från perioder med hög belastning till perioder med lägre belastning
  • ”Gratiskylning” via utomhusluften genom bruk av en economizer på vattensidan under dygnets svala timmar, vilket i kombination med vattenlagringen innebär att kylarna kan vara avstängda mer än 75 procent av tiden
  • Extrem precision i hanteringen av kylluftflödet, med särskilda mellanstationer för kalluft och fläktar med variabelt varvtal som tillgodoser servrarnas momentana kylbehov
  • Elen distribueras vid högre volttal, vilket ger mindre energiförluster och därmed ökad effektivitet
  • Vitt, högreflekterande tak som absorberar minimalt med solvärme
  • Högeffektiv LED-belysning i kombination med rörelsedetektion
  • Realtidsövervakning och -analys av elförbrukningen under drift
  • Vid bygget användes 14 procent återvunnet material, 93 procent av byggavfallet som annars skulle ha hamnat på soptippen kunde återanvändas och 41 procent av allt inköpt material fraktades högst 80 mil till platsen

Prineville, Oregon

Vår nyaste datacentral som just nu byggs i Prineville, Oregon, kommer att bli minst lika miljömässigt genomtänkt som datacentralen i Maiden. I Oregon kan man köpa förnyelsebar energi via Direct Access, en möjlighet som Apple använder för att välja bort elnätets standardmix och i stället direkt-utnyttja lokala förnyelsebara energikällor som vind, vatten, sol och markvärme. Det räcker för hela datacentralens energibehov. Tack vare detta har vi ett samarbete med två lokala energiföretag samt en rad förmedlare av lokalt genererad förnyelsebar energi, som syftar dels till att skapa våra egna förnyelsebara energikällor och dels att investera i och köpa annan lokalt producerad förnyelsebar energi.

Energiresurser i Prineville

Lokala förnyelsebara energikällor som vind, vatten och sol.

Newark i Kalifornien

Precis som våra anläggningar i Maiden och Prineville drivs datacentralen i Newark också uteslutande av förnyelsebar energi. Vi nådde denna milstolpe i januari 2013, då vi började försörja datacentralen med energi som främst kommer från vindkraft. Den energin köper vi direkt från grossistmarknaden via Kaliforniens Direct Access-program.

Energiresurser i Newark

Hundraprocentigt ren, förnyelsebar energi främst från vindkraft.

Reno, Nevada

Med hjälp av erfarenheterna från Maiden, Prineville och Newark kan vi se till att vår nästa datacentral i Reno, Nevada, lever upp till samma höga krav på miljöansvar. I Reno tänker vi ta vara på Nevadas utmärkta naturresurser i form av solstrålning och markvärme, som räcker till för hela datacentralens energibehov.

Energiresurser i Reno

Hundraprocentigt förnyelsebar energi från solpaneler och markvärme.

Vår satsning på förnyelsebar energi.

Förnyelsebar energi inom hela Apple.

Datacentralerna är bara en del av historien om förnyelsebar energi hos Apple. Vi gör investeringar för att uppnå nollnetto på alla Apples anläggningar. Vilket innebär att vi då använder uteslutande förnyelsebar energi och genererar noll koldioxidutsläpp vid samtliga anläggningar i hela världen. Vid vårt huvudkontor i Cupertino har vi exempelvis introducerat en bränslecell som drivs av biogas och byggt solcellssystem på två tak. Vi har också minskat energi-förbrukningen med över 30 procent, samtidigt som antalet medarbetare har ökat med drygt 12 procent. Genom alla dessa insatser har vi ökat andelen förnyelsebar energi inom Apple från 35 procent 2010 till 75 procent i slutet av 2012.

Våra ledstjärnor kring förnyelsebar energi.

Vi vägleds av tre principer i vårt arbete för förnyelsebar energi, i alla anläggningar världen över. För det första ska ren, förnyelsebar energi som vi framställer aldrig räknas in i den kvot som redan krävs enligt lokala bestämmelser, utan läggas på utöver det. För det andra vill vi ersätta smutsigare energiformer med ren energi som gör skillnad i de städer och platser vi finns och verkar. Och för det tredje gör vi rigorösa mätningar och redovisningar för att se till att det inte före-kommer någon dubbel bokföring, utan att endast Apple förbrukar de förnyelsebara resurser som ska tas i anspråk av oss. Där det är möjligt använder vi samma spårningssystem för förnyelsebar energi som används av elbolag. På så sätt kan vi visa att vi följer alla gällande regler om förnyelsebar energi.

Hämta vår anläggningsrapport (i pdf-format) om du vill veta mer