GRI-index

GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsrapportering (G3/C) har iakttagits vid sammanställningen av informationen på den här webbplatsen. GRI-index som handlar om ekonomi (EC), miljö (EN), mänskliga rättigheter (HR), samhälle (SO) och arbetsrätt (LA) anges nedan.1

  1. Inklusive rapporterna 1.1-4.15 i överensstämmelse med G3/C. Följande index rapporteras inte:
    EC2-EC9, EN9-15, EN19, EN20, EN22, EN23, EN25, EN27, EN28, EN30, LA1-LA14, HR3, HR8, HR9, SO1, SO3, SO5-SO8, PR1-PR9