Apple och miljön

Apples miljöuppdatering 2008

Under de senaste åren har Apple gjort stora ansträngningar för att bli mer transparent när det gäller våra åtgärder för att skydda miljön och göra vår verksamhet mer hållbar. I den här miljöuppdateringen tänkte jag berätta om våra senaste framsteg och presentera ett banbrytande rapporteringssystem som vi tror är helt oöverträffat i vår bransch.

Avlägsna giftiga kemikalier

Förra året gjorde Apple en utfästelse som saknade motstycke i branschen: att eliminera all PVC och alla bromerade flamskyddsmedel från nya Apple-produkter före 2008 års utgång. Vi lovade också att utesluta kvicksilver från våra bildskärmar och arsenik från våra bildskärmsglas i samband med övergången till den strömsnålare LED-tekniken.

Den största utmaningen har varit att utesluta PVC och bromerade flamskyddsmedel, som många andra företag endast har lovat att fasa ut när det gäller vissa komponenter, som höljen eller mönsterkortslaminat. Vi går istället ännu längre och utesluter alla brom- och klorföreningar helt i våra produkter – inte bara PVC och bromerade flamskydd. Apple har testat och godkänt tusentals komponenter och mekaniska plaster som är fria från brom och klor, och vi befinner oss nu i slutskedet av utvecklingen och certifieringen av PVC-fria strömsladdar.

I juni 2007 levererade Apple en ny 15-tums MacBook Pro med branschens första kvicksilverfria 15,4-tums LED-skärm. I januari 2008 nådde vi ännu en milstolpe i och med introduktionen av MacBook Air, världens tunnaste bärbara dator och den första att levereras med både arsenikfritt glas och kvicksilverfri bakbelyst bildskärm. Nyligen presenterade vi också våra första iPod- och iPhone 3G-enheter med kvicksilverfri skärm och helt utan bromerade flamskyddsmedel och PVC. Den nya MacBook-familjen, där alla modeller har LED-skärm, är våra grönaste bärbara datorer hittills.

Jag är stolt över att kunna rapportera att alla nydesignade Apple-produkter ligger i linje med vårt mål för 2008.

Återvinning

Apples insamlingsprogram har vuxit dramatiskt sedan vår senaste uppdatering, då vi satte upp några av de mest ambitiösa återvinningsmålen i branschen. Under 2007 samlade Apple in cirka 9 500 ton elektronikavfall, vilket innebar en ökning av återvinningsvolymen med 57 procent.

Du kanske minns att vi mäter våra produkters återvinningsfrekvens enligt en standard som först formulerades av Dell: jämför mängden insamlat avfall med vikten på de produkter företaget sålde sju år tidigare. Under 2007 uppnådde vi en återvinningsfrekvens på 18,4 procent – långt över de 13 procent som var vårt mål. Vårt mål för 2010 var 28 procent och det kommer vi att uppnå redan 2008 – två år tidigare än vi räknat med.

Apple har nu insamlingsprogram för våra kunder i 95 procent av de länder där produkterna säljs. Du kan läsa mer om våra framsteg inom återvinning här.

Koldioxidutsläpp

Förra året utlovade jag en uppdatering av våra produkters koldioxidutsläpp i syfte att utvärdera Apples totala miljöpåverkan. De flesta företag lägger stor vikt vid de utsläpp som genereras av företagets anläggningar, som kontor och fabriker, men vi har upptäckt att de bara står för en bråkdel – under 5 procent – av utsläppen av växthusgaser som kan härledas till hemelektronikprodukter.

Vi bestämde oss för att mäta utsläppen som produceras i varje skede av produktens livscykel, från produktion och transport till användning och slutligen återvinning. Från och med idag kommer Apple att rapportera sådan information om varje ny produkt vi introducerar, så att våra kunder lättare kan sätta sig in i de framsteg vi gör.

Våra nya miljörapporter för produkter, som du hittar via en länk på den här sidan, ger en detaljerad beskrivning av varje produkts strömförbrukning, materialsammansättning, förpackning och – viktigast av allt – utsläpp av växthusgaser. Inget annat företag i vår bransch tillhandahåller så detaljerad information på produktnivå.

Naturligtvis arbetar vi hela tiden för att minska de utsläpp som i förlängningen orsakas av Apples produkter. Det innebär att vi gör dem effektivare när det gäller format och strömförbrukning. Exempelvis förbrukar 20-tums iMac ungefär lika mycket elektricitet som en enda, vanlig glödlampa – bara 67 W – när den är på. Det innebär en lägre strömförbrukning än vad våra konkurrenter på PC-sidan har lovat att uppnå om två år.

Vi närmar oss den här frågan på produktnivå eftersom vi tror att det är det bästa sättet att hjälpa våra kunder att fatta väl underbyggda beslut om hur de själva kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. Jag rekommenderar dig att också ta en titt på rapporterna.

Steve Jobs