Resurser

Vi kan inte tillverka naturresurser. Så vi uppfinner metoder för att använda dem på bästa sätt istället.

Återanvändning och återvinning

Ett av de bästa sätten att använda en resurs är att återanvända den.

Vi arbetar hårt för att elektronikenheter inte ska hamna på tippen, utan att de värdefulla resurser de innehåller istället ska återanvändas. Och vi gör vårt bästa för att se till att enheterna återvinns på rätt sätt, så att de inte utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Därför har vi bland annat anordnat kampanjer där vi samlar in produkter för återvinning, och skapat det globala programmet Apple Renew där du kan ta med gamla Apple-enheter till valfri Apple Store för återanvändning eller ansvarsfull återvinning. Vi samarbetar även med över 160 återvinningsföretag runt om i världen vars anläggningar måste följa strikta krav gällande hälsa och säkerhet, överensstämmelse med miljöbestämmelser samt socialt ansvar. Tack vare vårt arbete har mer än 270 miljoner kilo utrustning räddats från tippen sedan 1994.

Vi ser också att det finns stora möjligheter att förbättra metoderna för utvinning av ändliga resurser ur våra produkter. Befintliga återvinningstekniker, som strimling, återvinner endast några typer av material och försämrar ofta materialets kvalitet. Därför har vi uppfunnit Liam, en serie robotar som snabbt kan plocka isär iPhone 6 och källsortera dess kvalitetskomponenter. På så sätt kan vi minska behovet av att utvinna ännu mer av jordens resurser. Med två Liam-serier i drift kan vi montera isär 2,4 miljoner telefoner per år. Det är ett experiment med återvinningsteknik som vi hoppas kan inspirera andra i branschen.

Dessutom strävar vi efter att allt avfall som genereras i vår leverantörskedja och av Apple ska återanvändas, återvinnas, komposteras eller, när det är nödvändigt, omvandlas till energi. Det är ett ambitiöst mål som förutsätter samarbete mellan många grupper inom Apple, lokala myndigheter och specialiserade återvinnare, men vi gör redan stora framsteg. 2015 var vår anläggning i irländska Cork den första utanför Nordamerika att få UL:s Zero Waste to Landfill-certifiering. 2016 var våra slutmonteringsanläggningar Foxconn Guanlan och Foxconn Taiyuan de första att få denna certifiering i Kina, och alla återstående slutmonteringsanläggningar för iPhone och Apple Watch är på väg att bli certifierade innan 2017. Det senaste är att alla våra butiker över hela världen har infört nollavfallsprogram.

Mängden material som samlats in för återanvändning under 2015

27 839 ton
 • Stål 12 750
 • Plast 6 090
 • Glas 5 420
 • Aluminium 2 050
 • Koppar 1 340
 • Kobolt 86
 • Nickel 18
 • Bly 20
 • Zink 59
 • Tenn 2
 • Silver 3
 • Guld 1

Vattenvård

Många bäckar små. Varje vattenmolekyl är viktig.

Vi arbetar ständigt för att minimera vår vattenförbrukning och övervakar därför användningen vid kylning, bevattning och sanitetsprocesser samt vid våra tillverkningsanläggningar. Sedan tar vi fram särskilda metoder för att minska förbrukningen. Här ingår utvecklingen av kylsystem i våra datacentraler som kan återanvända vatten upp till 35 gånger. För anläggningar i torrare klimatområden installerar vi smarta bevattningssystem som håller koll på vädret och bara vattnar vid behov.

2015 började vi samla in ännu mer detaljerade data för att kunna finslipa vår vattenstrategi. Vi har börjat mäta hur mycket vatten det går åt för att tillverka de enskilda produkterna, och iPhone blev först ut. I de områden där vi använder vatten klassificerar vi nu vattenbristen som hög, medelhög eller låg, så att vi kan fokusera våra ansträngningar där de gör störst skillnad.

För att minska vattenförbrukningen och förhindra att vattnet förorenas i vår leverantörskedja har vi även infört ett program för rent vatten. Det här initiativet gör det möjligt för oss att samarbeta direkt med våra underleverantörer och ta fram enskilda förbättringsplaner. Vi har redan hjälpt 73 anläggningar att öka återanvändning och återvinning av behandlat avfallsvatten och sparat 14,3 miljarder liter vatten genom personalutbildning, utvärdering av grundvatten, resultatutvärderingar och teknisk support.

Skogsbruk

Vi sköter inte bara skogen idag. Vi skyddar den för generationer framåt.

Träden ger oss fiber till det papper som används i våra förpackningar. De renar även luften och vattnet och erbjuder en trygg miljö för både växter och djur. Därför arbetar vi hårt för att minimera vår påverkan genom ansvarsfull upphandling av papper och genom att använda det så effektivt som möjligt. Men det räcker inte. Stora skogsområden runt om i världen förstörs fortfarande på grund av illegal avverkning, dålig skötsel och aggressiv markexploatering. Just därför har vi beslutat att skydda och plantera tillräckligt många ansvarsfullt skötta skogar runt om i världen för att täcka alla våra förpackningsbehov och framställa trämassa i generationer.*

Så minskar vi vår påverkan.

Effektivare pappersanvändning. Vi försöker göra mindre förpackningar, utvecklar teknik som utnyttjar pappret effektivare och använder återvunnet papper där det är möjligt. Under räkenskapsåret 2015 var faktiskt mer än 60 procent av pappret i våra förpackningar tillverkat av återvunnen träfiber.

Nytillverkat papper köps in ansvarsfullt. När vi använder nytillverkat papper i våra förpackningar måste underleverantörernas råvaror komma från hållbart skogsbruk eller kontrollerade källor. Och vi genomför regelbundna granskningar för att kontrollera att de följer våra specifikationer. Under räkenskapsåret 2015 uppfyllde mer än 99 procent av det nytillverkade pappret i våra förpackningar dessa krav.

Skydd av hållbara skogar. Vi fortsätter att skydda och plantera hållbara avverkningsbara skogar, eftersom en välskött skog kan förse oss med mängder av råmaterial under lång tid framöver. Tillsammans med The Conservation Fund skyddar vi 14 500 hektar hållbar skog i östra USA och har ansvarsfullt avverkat mer än 13 000 ton trä. Och vårt senaste projekt i Kina, tillsammans med WWF, är vårt mest ambitiösa hittills. Vi verkar för att införa ansvarsfull skötsel av upp till 400 000 hektar skog fram till 2020.

Produktdesign

En enhet som håller längre är en grönare enhet.

Ju längre en produkt kan användas, desto mindre resurser behöver vi utvinna från jorden för att tillverka nya. Därför utvärderar vi alla våra produkter i vårt tillförlitlighetslabb med anpassade, omfattande mätmetoder. Och vi släpper regelbundet mjukvaruuppdateringar som håller produkterna aktuella och minskar behovet av att byta ut dem lika ofta.