Säkrare material

Det finns två riktigt bra anledningar att ta bort gifter från våra produkter. Jorden och människorna som bor här.

Vi har analyserat mer än 10 000 delar. Och det är ändå bara början.

Vi startade vårt program om fullständig materialrapportering för att identifiera alla ämnen som finns i varje del vi använder i vår tillverkning. Vi har redan undersökt mer än 10 000 enskilda komponenter, och vi får dagligen in data om fler delar. Vi utvärderar de olika kemikalierna i komponenterna utifrån 18 kriterier. Det hjälper oss att förstå hur de påverkar miljön och människors hälsa.

De värsta gifterna och vad vi gjort åt dem.

När vi har identifierat skadliga ämnen i våra produkter gör vi en av tre saker. Antigen tar vi bort dem, eller så minskar vi dem eller utvecklar nya säkrare material. Under det här arbetet tar vi även bort gifter från våra tillverknings- och återvinningsprocesser. Det är för att skydda personal och undvika föroreningar av mark, luft och vatten.

Beryllium
Förekommer i kopparlegeringar som används vid tillverkning av kontakter och fjädrar. Alla våra nya produkter tillverkas helt utan beryllium.
Kvicksilver
Togs bort 2009. Vi använder strömsnåla, kvicksilverfria LED-lampor istället för fluorescerande lampor med kvicksilver i alla våra skärmar.
Bly
Vi fasade ut allt bly från bildskärmsglas och lödning under 2006.
Arsenik
Har traditionellt använts i glas. Våra bildskärmsglas är arsenikfria sedan 2008.
PVC och ftalater
Båda används fortfarande av andra företag i strömsladdar och hörlurskablar. Vi har bytt ut PVC och ftalater mot termoplastiska elastomerer.*
Bromerade flamskyddsmedel (BFR)
Eliminerades från tusentals delar, bland annat höljen, kretskort och kontakter, under 2008. Vi använder säkrare metallhydroxider och fosforföreningar istället.

Vi dubbelkollar allt vi gör.

Miljökraven vi ställer på våra underleverantörer sträcker sig mycket längre än vad lagen kräver. Våra toxikologer analyserar och kontrollerar säkerheten hos de material som våra underleverantörer använder genom att granska data från vårt eget miljötestningslabb. Labbet utför tester som omfattar exempelvis plasmamassaspektrometri, röntgenfluorescensspektroskopi, laserinducerad ablationspektroskopi och jon- eller gaskromatografi.

Vi kan göra så mycket. Men inte på egen hand.

Vi vill ta del av insikter och idéer från andra som delar vår målsättning att ta bort gifter. Därför har vi bildat en egen rådgivande styrgrupp för grön kemi. Där sitter några av världens ledande toxikologer, forskare och akademiker med. Den här styrgruppen hjälper oss att hitta nyskapande sätt att minimera eller eliminera gifter från vår leverantörskedja. Vi bjuder även in experter från hela världen till möten med högsta ledningen på Apple. Tillsammans fokuserar vi på att eliminera gifter i varje del av processen. Och vi sållar fram de bästa idéerna och insikterna från framstående ideella organisationer för att kunna göra våra produkter och processer ännu säkrare.