iMac och miljön.

När vi på Apple utvecklar produkter tänker vi på miljön. Därför är iMac strömsnål, fri från en rad skadliga ämnen och till stor del återvinningsbar.

Visa en PDF med Apples miljörapport för

Låg strömförbrukning

iMac är utformad för att vara strömsnål från start. Den har till och med tilldelats EPA:s ENERGY STAR-certifiering för sin låga strömförbrukning.

Effektiv strömförsörjning.

iMac har ett högeffektivt strömaggregat som minskar energiförlusterna när strömmen leds från vägguttaget till datorn. Minskad strömförbrukning sänker dina elkostnader och miskar miljöpåverkan genom mindre CO2-utsläpp från kraftverken.

Sparar ström på ett avancerat sätt.

Till skillnad från många Windows-baserade PC-datorer använder iMac strömsnåla hårdvarukomponenter som, tillsammans med operativsystemet, bidrar till att spara ström. Mac OS X gör att hårddisken går ner i varv och aktiverar viloläget på den redan strömsnåla LED-bakbelysta skärmen. Dessutom fördelar operativsystemet arbetsuppgifter mellan huvudprocessorn och grafikprocessorn. Mac OS X missar aldrig ett tillfälle att spara ström, oavsett hur små mängder det rör sig om. Operativsystemet reglerar till och med processorn mellan tangenttryckningar, vilket minskar strömförbrukningen mellan varje bokstav du skriver. Det är bara ett av Apples många knep för att styra små mängder ström som sammantaget blir till stora besparingar.

ENERGY STAR-certifiering.

iMac uppfyller EPA:s stränga krav på låg strömförbrukning och är certifierad med ENERGY STAR. ENERGY STAR 6.0 höjer effektivitetskraven för strömförsörjning betydligt samt sätter snäva gränser för datorers normala, årliga strömförbrukning.

Tre sätt att minska strömförbrukningen: Effektiva strömaggregat, Strömsnåla komponenter Energisparfunktioner. Varje milliwatt räknas: Mac OS X reglerar till och med processorn mellan tangenttryckningar, vilket minskar strömförbrukningen.

Vi undviker miljögifter

Det är vad iMac inte har som gör den mer miljövänlig. Den är fri från många skadliga ämnen som kvicksilver, arsenik, bromerade flamskyddsmedel och PVC.

Färre giftiga ämnen.

Den största miljöutmaningen i datorbranschen är användningen av arsenik, bromerade flamskyddsmedel, kvicksilver, ftalater och PVC i produkter. Apples ingenjörer har arbetat hårt med att ta bort exempelvis bromerade flamskyddsmedel och PVC från kretskort, invändiga och utvändiga kablar, kontakter, isolering och klister i iMac.1 De har även uteslutit många av de gifter som normalt förekommer vid tillverkning av stationära datorer. Istället har de valt exempelvis kvicksilverfri bakbelysning och arsenikfritt glas i iMac-skärmen.

Eliminering av giftiga ämnen: Blyfri, Fri från bromerade flamskyddsmedel, PVC-fri¹, Kvicksilverfri, Arsenikfritt glas

Återvinningsbar

Eftersom iMac är tillverkad av material som aluminium och glas är det mer troligt att den återvinns när den når slutet av sitt långa, produktiva liv.

Material som används igen.

Apple har minimerat spillet när iMac har tjänat ut, tack vare supereffektiv design och användningen av aluminium och glas som enkelt kan återvinnas och användas vid tillverkning av nya produkter.

Gratis återvinning av din gamla dator.

Apple erbjuder ett kostnadsfritt återvinningsprogram för gamla datorer och bildskärmar när du köper en ny Mac. Läs mer på Apples återvinningswebbplats

Aluminium, Glas
  1. PVC-fri strömsladd finns i alla länder utom Indien och Sydkorea.
  2. Fyra års användning av en Mac och tre års användning av en iPhone eller iPod.