iOS 7 och företaget.

iOS 7 har en helt ny design och kraftfulla nya funktioner. Det är den största uppdateringen sedan iPhone kom ut på marknaden. För företaget innebär iOS 7 mer avancerade sätt att driftsätta enheter och en suverän användarupplevelse för era medarbetare.

Mer för företaget.

iOS 7 levereras med utökad säkerhet, nya kraftfulla sätt att ställa in och driftsätta enheter och funktioner som innebär att företaget enklare kan distribuera och administrera appar. Organisationer i alla storlekar får nya möjligheter med funktioner som VPN per app, enkel inloggning för företag, och nya konfigureringsalternativ för MDM, för att bara nämna några av nyheterna i iOS 7.

Administrerad öppning.

Skydda affärsdata genom att styra vilka appar och konton som används till att öppna dokument och bilagor. Med administrerad öppning kan IT-avdelningen anpassa listan med tillgängliga appar i panelen delning. Det innebär att arbetsrelaterade dokument stannar i företagets appar och förhindrar att personliga dokument öppnas i administrerade appar.

VPN per app.

Nu kan appar konfigureras så att de automatiskt ansluter till VPN när de startas. Funktionen VPN per app ger IT-avdelningen detaljerad kontroll över organisationens nätverksåtkomst. Den ser till att data från administrerade appar överförs via VPN och att andra data, som medarbetarnas aktiviteter på webben, inte gör det.

Nya konfigureringsalternativ för MDM.

MDM-protokollet i iOS 7 omfattar flera nya kommandon, frågor och konfigurationsalternativ som gör MDM-lösningar från andra tillverkare ännu mer användbara. Företag kan trådlöst ställa in administrerade appar, installera anpassade typsnitt, konfigurera åtkomstalternativ och AirPrint-skrivare samt godkänna AirPlay-destinationer.

Enkel inloggning för företag.

Nu behöver användarna bara logga in en gång för att få tillgång till alla företagets appar. Enkel inloggning (SSO) för företag innebär att medarbetarnas inloggningsuppgifter kan användas i alla appar, inklusive appar från App Store. Alla nya appar som konfigurerats med SSO kontrollerar användarnas behörighet till företagets resurser och loggar in användarna utan att de behöver ange sina lösenord igen.

Dataskydd i appar från andra tillverkare.

IT-avdelningen kan vara säker på att alla företagsdata hålls skyddade utan ytterligare konfigurering med hjälp av dataskyddsmetoder där användarnas lösenkoder används till att skapa starka och unika krypteringsnycklar. Dataskydd aktiveras nu automatiskt i alla tredjepartsappar, så informationen som lagras i appar från App Store skyddas med hjälp av användarnas lösenkoder tills de låser upp sina enheter på nytt efter omstart.

Ännu bättre Mail.

Mail har fått en helt ny utformning och stöd för nya, systemomfattande gester som gör det enklare än någonsin att använda appen. Tack vare nya funktioner som möjligheten att lägga till och ordna om smarta brevlådor, visning av PDF-annoteringar och helt ny sökfunktion är den här suveräna företagsappen bättre än någonsin. Användare som har Microsoft Exchange 2010 kan nu också synka anteckningar med Outlook på sin Mac eller PC.

Caching Server 2 har stöd för iOS 7.Kommer snart

Caching Server 2 speedar upp hämtning och uppladdning av innehåll via App Store, Mac App Store, iTunes Store och iBookstore genom att cacha köpt innehåll och mjukvaruuppdateringar på en lokal Mac-dator med OS X Mavericks Server, snabbar. Användarna kan hämta innehåll och uppdateringar snabbare till sina iOS-enheter direkt via företagsnätverket.

Läs mer om de nya funktionerna i iOS 7