iOS 8. En starkare kraft i affärsvärlden.

iPhone och iPad har blivit självklara val på fritiden, så det är inte konstigt att det är samma sak på arbetsplatsen. Och upplevelsen blir bara bättre i iOS 8, med nya funktioner för säkerhet, produktivitet och enhetshantering.

Ännu bättre säkerhetskontroller.

De avancerade säkerhetsfunktionerna som är inbyggda i iOS är ännu kraftfullare i iOS 8. Dataskyddet omfattar nu fler appar och du får större kontroll över e-postkryptering.

Utökat dataskydd.

Förutom Mail och tredjepartsappar skyddas även Kalender, Kontakter, Påminnelser, Anteckningar, Meddelanden och inloggningsuppgifter med en lösenkod tills du startar om enheten och låser upp den.

S/MIME‑kontroll per meddelande.

S/MIME‑användare kan välja att signera och kryptera enskilda mejl och på så sätt få större kontroll över e-postsäkerhet.

Nya sätt att få jobbet gjort.

Nu finns det fler sätt att snabbt få saker gjorda i appar som Mail och Kalender.

Nya funktioner i Mail sparar tid och ökar skyddet.

Nu kan du lättare hantera inkorgen genom att markera mejl som lästa eller olästa och flagga dem för uppföljning genom att snabbt svepa med fingret åt vänster eller höger. Lägg till enskilda mejltrådar i VIP-listor så att du enkelt kan se när en konversation uppdateras. Du kan också visa en anpassad brevlåda med alla VIP-trådar samlade i brevlådevyn. För ännu högre säkerhet kan du se till att externa e‑postadresser alltid markeras med rött. Om du använder Exchange kan du även ställa in automatiska svarsmeddelanden från din iOS-enhet som skickas när du till exempel är borta från kontoret.

Se i Kalender vem som kan vara med på ett möte.

Om du planerar ett möte kan du se när dina kollegor är tillgängliga i Kalender och snabbt hitta en tid som passar alla. Du kan också markera att en aktivitet är privat. Det är enklare att skapa återkommande aktiviteter med anpassade intervaller och längder, till exempel den första måndagen i varje månad. Dessutom kan du mejla mötesdeltagarna direkt från Kalender och meddela om du skulle bli sen.

Enklare att komma åt affärsdokument.

Med hjälp av appar för dokumenthantering gjorda av andra utvecklare kan du lättare göra dokument tillgängliga i andra appar, utan att behöva skapa kopior av dem. Om du har en app med tillgång till företagets servrar kan du komma åt dokumentet du behöver direkt från appen som du vill redigera det i. Dessutom innebär AirDrop-stödet mellan iOS och OS X att användare kan överföra filer till och från en Mac utan att vara anslutna till internet.

Bättte kontroll på företagets data och enheter.

IT-avdelningarna får fler säkra sätt att hantera företagets information, utan att tvinga på användarna komplexa regler och särskilda jobb-ID:n.

Nya verktyg för att hantera böcker och PDF-filer.

Nu kan du skicka iBooks-böcker, ePub- och PDF-dokument automatiskt till enheter med hjälp av MDM-verktyg. På så sätt har användarna alltid det material de behöver. När de inte längre använder materialet kan det fjärraderas.

Datahantering och innehållsfiltrering.

IT-avdelningar kan bestämma vilka appar som får användas till att öppna dokument som laddats ner från företagsdomäner via Safari. De kan också skapa regler som styr vilka appar som kan öppna dokument från iCloud Drive. Med hjälp av ett nytt ramverk för nätverkande i iOS 8 kan externa nätverksutvecklare skapa kraftfulla verktyg för innehållsfiltrering.

Fler sätt att hantera företagets enheter.

Nya MDM-verktyg hjälper IT-administratörer att se och göra mer med iOS-enheterna som de hanterar. De kan ställa in enheternas namn på distans och förhindra att användare lägger till egna regler eller raderar data på enheterna. Med hjälp av nya förfrågningar kan administratörer se när en enhet senast säkerhetskopierades till iCloud och därefter avgöra om det är säkert att utföra vissa åtgärder. Ett nytt användargränssnitt för fjärrhantering förenklar registreringen av användare och gör det lättare för dem att förstå hur MDM fungerar. MDM gör det också möjligt för IT-personalen att hjälpa användare logga in i företagsappar via ett enda, certifikatbaserat inloggningssteg.

Med AirPlay är det enklare att visa resultat.

Med iOS 8 kan du ansluta en iPad, iPhone eller iPod touch trådlöst till Apple TV utan att först behöva ansluta till företagets nätverk. Det innebär att du kan presentera och dela ditt arbete även när du är offline eller om företaget har ett komplext nätverk.