iOS och nya IT.

Framsynta IT-organisationer över hela världen främjar produktiviteten genom att utrusta sina medarbetare med iPad och iPhone. Eftersom det är enkelt att hantera iOS-enheter inom företagsnätverket kan IT-personalen fokusera på det viktigaste – att hjälpa medarbetarna och utveckla nyskapande lösningar.

Ger den bästa användarupplevelsen.

Hör vad framsynta organisationer runt om i världen gör för att fokusera på användarna i sin IT-strategi.

Går över till nya IT.

Ett nytt affärslandskap har vuxit fram. Numera förstår IT-avdelningarna att de måste fokusera på att ge den bästa möjliga användarupplevelsen. Då känner sig användarna uppskattade och hittar nya sätt att jobba effektivt.

”IT-avdelningens roll har alltid varit att ge support till back office. Nu handlar det i stället om att hjälpa front office.”

Glenn Morgan
Ledare för Digital Business Transformation, International Airways Group

Se British Airways berätta om hur IT har förändrat företagets roll.

Låter användarna skapa sin egen framgång.

IT-avdelningarna kan numera driftsätta enheter utan centraliserad systemavbildning och storskaliga supportinsatser. Med iOS kan användarna ställa in och anpassa sina enheter. Användarna bidrar därmed aktivt till en lyckad driftsättning och frigör resurser för IT-avdelningen så att den kan fokusera på utvecklingsarbete.

Boston Scientific berättar om fördelarna med egen anpassning.

”Vid driftsättningen delade vi ut iPad-enheterna utan att de var helt avbildade. Vi ville att användarna istället skulle använda sina egna iTunes-konton.”

Rich Adduci
Chief Information Officer, Boston Scientific

Utformar användarfokuserade appar.

Mobilitet handlar inte längre om klumpiga appar. Det handlar om att se på appar ur en helt annan synvinkel – att utforma dem med användaren i åtanke och att göra dem intuitiva och uppgiftsspecifika. Med den nya IT-modellen tar användarna till sig appar med stor entusiasm och sprider dem snabbt i organisationen via muntliga rekommendationer.

”Användarupplevelsen är helt avgörande. Vi ville hitta personer som kunde fokusera på industridesign.”

Michael Nilles
Chief Information Officer, Schindler

Schindler berättar om hur viktigt det är att designen främjar användarupplevelsen.

Produktivitet för alla.

Inställningen till IT-administration har traditionellt varit att ”en storlek passar alla”. Med nya IT sköts administrationen med lätt hand så att användarna kan upptäcka vilka lösningar som fungerar bäst för dem. Det innebär att organisationer fortfarande kan ha järnkoll på sina företagsdata utan att behöva blockera eller avaktivera några funktioner. Tack vare den friheten kan medarbetarna bli mer produktiva än någonsin.

Hör SKF berätta om hur de ger medarbetarna möjligheter.

”Vi bestämde oss för att ha så lite begränsningar som möjligt och så stor flexibilitet som möjligt, eftersom vi vet att alla användare är olika.”

Christoffer Malm
Ledare för Connectivity Room, SKF

Titta på hela intervjuserien.

Hör chefer och IT-administratörer dela med sig av metodtips och insikter kring sina driftsättningar.

Visa IT Talks på iTunes