Kraftfulla lösningar.

Apple och IBM omdefinierar det mobila företaget genom att kombinera den exponentiella kraften hos företagsdata med världens mest avancerade mobila teknik. Det här globala partnerskapet har resulterat i en ny generation appar som kallas IBM MobileFirst for iOS. Apparna ger användarna tillgång till big data och analysverktyg direkt på deras iOS-enheter, och gör det möjligt för dem att arbeta på helt nya sätt.

Skapade endast för iOS.

Ingen annan mobilplattform kan leverera samma användarupplevelse, säkerhet och tillförlitlighet som iOS. De här nya apparna är specialutvecklade för iOS och drar nytta av alla de enastående tekniker och verktyg det innehåller. Och eftersom de är systemspecifika är de här apparna snabba, välbekanta och optimerade för produktivitet.

Det som är bra för dina anställda är ännu bättre för dina kunder.

Om de anställda har enkel tillgång till mer relevant, personlig och smart information när de behöver den ger det även kunderna en mycket bättre upplevelse. IBM MobileFirst for iOS-apparna har potential att påverka hela varumärken, stimulera affärerna i stor skala och omdefiniera kundupplevelsen.

Flyttar fram backend-systemen.

IBM MobileFirst for iOS-apparna drar nytta av befintliga backend-system – även sådana som inte ursprungligen utformats för en mobil verksamhet – och förmedlar informationen därifrån till de anställda på de mobilenheter de redan använder och gillar. Informationen blir ännu mer användbar tack vare analysverktyg som lär sig vad användarna är intresserade av och förbättras varje gång de används.

Komplexa problem möter smarta, flexibla lösningar.

Aldrig tidigare har så stora mängder företagsinformation varit tillgängliga på en mobilenhet. IBM MobileFirst for iOS-apparna löser problem inom en rad olika branscher genom en användarfokuserad syn på design och funktionalitet. Och varje app kan anpassas efter det enskilda företagets informationsekosystem, varumärkeskrav och affärsprocesser.

Resultat på nolltid.

Den snabba vägen ut på marknaden är ett annat utmärkande drag hos de här apparna. Apparna kan tas fram så snabbt tack vare de kraftfulla verktygen i utvecklarpaketet iOS SDK. Driftsättningen genomförs på några veckor med IBM:s strömlinjeformade integreringsmetoder. Och de anställda kommer snabbt igång med apparna eftersom de är så enkla att använda.

Upptäck en ny klass av företagsappar.

Mer information om IBM MobileFirst
for iOS-appar