Livet med iPad

Service på hög nivå.

Siemens Energy-Wind Service. Vindkraftsproducenterna är beroende av servicetekniker som klättrar upp på höga höjder, ofta under extrema väderförhållanden, för att hålla turbinerna igång så effektivt som möjligt. Nu hjälper iPad teknikerna att effektivisera arbetet.

De flesta skulle inte välja att jobba 75 meter upp i luften, i extrema temperaturer och oförutsägbara väderförhållanden. Men teknikerna på Siemens Energy-Wind Service jobbar på att förändra en hel industri. ”Våra tekniker tror verkligen på det de gör”, säger Jennifer Dillon, chef för affärsutveckling på Siemens. ”De befinner sig i frontlinjen och deras arbete hjälper att förändra hur energi genereras.” Och iPad håller på att förändra hur de arbetar.

Innan iPad kom behövde teknikerna få ett antal pärmar, servicemanualer och elritningar – sammanlagt över tusen sidor – upphissade till sig med lyftkran innan de kunde utföra underhåll eller reparationer. Dessutom kunde de behöva ha med sig bärbara datorer och annat supportmaterial.

Vindservicetekniker arbetar i trånga utrymmen på höga höjder, i stark blåst och vid extrema temperaturer. Dessutom var de tidigare tvungna att hantera dokument på tusentals sidor. Jennifer Dillon, chef för affärsutveckling, Siemens Energy–Wind Service
”När vindkraftsindustrin växte började vi leta efter tekniska hjälpmedel som kunde underlätta arbetet för våra tekniker. iPad hade precis den enkelhet, säkerhet och stryktålighet som vi var ute efter.”

Tack vare iPad finns alla dokument i en bärbar enhet som är enklare för teknikerna att använda i trånga utrymmen. Med iPad får de också ett effektivare arbetsflöde, eftersom de kan ta bilder, mejla frågor och utföra felsökningar direkt på plats. De kan också hålla koll på snabba väderomslag och anpassa sitt arbete efter dem.

Siemens vindkraftstekniker samlar också in värdefull information när de arbetar på avlägsna platser, både på land och till havs. Den informationen kan hjälpa ingenjörerna att förstå miljön bättre och göra förbättringar av turbinerna. ”Det vindkraftsteknikerna gör är av avgörande betydelse för hela branschen”, säger Dillon. ”Vi vill göra deras arbete så effektivt och enkelt vi bara kan. iPad hjälper oss med det.”

”iPad skapar sammanhang i det dagliga arbetsflödet och gör allting mycket enklare.”