iOS och nya IT.

Framsynta IT-organisationer över hela världen främjar produktiviteten genom att utrusta sina medarbetare med iPhone och iPad. Eftersom det är enkelt att hantera iOS-enheter inom företagsnätverket kan IT-personalen fokusera på det viktigaste – att hjälpa medarbetarna och utveckla nyskapande lösningar.

Effektivisera den mobila strategin.

Med de omfattande verktygen som bara finns i iOS har it-avdelningar allt som behövs för att driftsätta appar, skydda enheter och hantera data på ett användarfokuserat sätt.

Säkerhet

Utformat med säkerheten i åtanke.

iOS-enheter är säkra från första början och ger en suverän användarupplevelse. Detta är möjligt eftersom Apple tillverkar hårdvaran, mjukvaran och tjänsterna som finns i alla iOS-enheter och ser till att varje beståndsdel är utformad med säkerheten i åtanke.

Inbyggt, inte påmonterat.

iOS innehåller avancerade funktioner som skyddar hela systemet och alla appar på enheten genom att smidigt kryptera företags- och privata data. iOS-starten är säker från det ögonblick en enhet slås på. Regelbundna mjukvaruuppdateringar skyddar iOS mot alla säkerhetsbrister som kan uppstå. Skyddsmekanismer ser till att både tredjepartsappar och interna appar bara kan komma åt data på behöriga sätt. Och iOS ansluter till företagsnätverk smidigt och säkert, med beprövad teknik, så att data skyddas under överföringen.

Frihet att arbeta.

Effektiv säkerhet förutsätter att rätt begränsningsnivå kan ställas in utan att produktiviteten påverkas. Genom att anpassa enheterna med egna appar och eget innehåll tar användarna delvis över ägarskapet och ansvaret. iOS hanteringsramverk erbjuder smarta sätt att hantera företagets data och appar i bakgrunden, samtidigt som jobbdata och personliga data hålls åtskilda på ett smidigt sätt. Det innebär att IT-avdelningen behåller kontrollen över företagets resurser medan användarens personliga data förblir privata.

Läs mer om integritet

iOS-funktioner som skyddar system, appar och data:

 • Start av mjukvaruuppdateringar via MDM
 • Appsäkerhet
 • Auktorisering av systemmjukvara
 • Touch ID och lösenkoder till enheter
 • Apprättigheter
 • Apptillägg
 • Dataskydd på filnivå
 • Kryptering
 • Nyckelklasser
 • VPN per app
 • Enkel inloggning

iOS-funktioner som gör användarna mer produktiva:

 • Mail
 • Kontakter
 • Kalender
 • Anteckningar
 • Påminnelser
 • Siri och Diktering
 • Kartor
 • Meddelanden
 • Safari
 • FaceTime
 • iBooks Store
 • App Store
 • iCloud

Rapport om iOS-säkerhet

Läs om de avancerade säkerhetsfunktionerna för iOS-enheter.

Visa guiden

Hantering

Hantering som inte
är i vägen.

iOS har ett kraftfullt och skalbart hanteringsramverk som gör det enkelt för IT-avdelningen att hantera företagets data. Och medarbetarna har fortfarande frihet och flexibilitet att använda sina iOS-enheter på invanda sätt. Det innebär att alla kan arbeta som det passar dem.

Hantera data utan behållare.

iOS undanröjer behovet av behållare och dubbla arbetsområden som gör användare frustrerade och hämmar produktiviteten. iOS eget hanteringsramverk hanterar dataflödet mellan appar på ett smidigt sätt. VPN per app skapar separata nätverksflöden för personliga data och företagsdata, medan hanterad filöppning förhindrar att företagsrelaterade bilagor sparas i personliga appar eller molntjänster. Sett från användarnas perspektiv sker det här sömlöst. Och eftersom företagets konton, appar och innehåll som installeras via MDM kan hanteras av iOS kan de när som helst tas bort av IT-personalen utan att personliga data påverkas.

En bättre BYOD-upplevelse.

Med nya IT kan användarägda och företagsägda enheter användas parallellt utan problem. MDM håller företagsresurser åtskilda från användarens personliga data och appar. På det sättet skyddas både användarens integritet och företagets data. Genom att frivilligt registrera sig i MDM kan användarna få tillgång till tjänster som wifi, e-post och kalendrar. De kan även se vad som hanteras. När behovet inte längre finns kan användarna välja att avregistrera sig genom att ta bort profilen från enheten.

iOS-funktioner för hantering av företagsdata och personliga data:

 • Hanterad AirDrop
 • Hanterade skärminspelningar
 • Hanterade appar, böcker, domäner
 • Hanterade konton
 • Administrerad öppning
 • Hanterade dokumentappar
 • Hanterade tangentbord
 • Hanterade åtgärder
 • Hanterade widgetar
 • Hanterade delade blad
 • Hanterad bildredigering

iOS-funktioner för support av användarägda enheter

 • Frivillig registrering
 • Trådlös konfiguration
 • Hanterade appar, böcker, domäner
 • Hanterade konton
 • Hanterade tillägg
 • MDM-gränssnitt för ökad transparens
 • Selektiv radering av företagets konton, appar och dokument

Hanterad appkonfiguration

iOS har ett eget ramverk som kan användas med MDM-lösningar för att konfigurera appar även efter att de satts i drift. Med hanterad appkonfiguration kan medarbetare börja använda apparna direkt, och IT-ansvariga kan vara säkra på att data i appar hanteras korrekt.

En standardstrategi för att konfigurera appar.

Leverantörer av mobilhanteringslösningar för företag (EMM) har etablerat ett standardschema som alla utvecklare kan använda som stöd för hanterad appkonfiguration.

Besök webbplatsen

Hantera iOS-enheter och data

Ta reda på mer om hur man hanterar iOS-enheter och data.

Hämta pdf-filen

Driftsättning

Smidig driftsättning oavsett skala.

Det är enklare än någonsin att ställa in användarnas enheter och göra dem körklara på några minuter. Med iOS och Apples program kan företag driftsätta enheter och innehåll med större flexibilitet och kontroll. Både IT-avdelningen och användarna tjänar på den smidiga inställningsprocessen, och tack vare inbyggd support för viktiga tekniker kan IT-avdelningen snabbt integrera iOS-enheter i den befintliga infrastrukturen.

Helt automatiserad inställning av företagets enheter.

Med DEP kan IT-avdelningen automatisera registreringen i en MDM-lösning från tredje part och, utan att fysiskt röra vid dem, konfigurera iPhone och iPad. När enheten är trådlöst övervakad kan IT-avdelningen aktivera ytterligare funktioner som global proxy och Alltid på-VPN.

Läs mer om programmet för enhetsregistrering

Enkel appdistribution.

IT kan öka produktiviteten inom alla affärsområden genom att förse medarbetarna med apparna de behöver. Med programmet för volyminköp (VPP) är det enkelt att hitta, köpa och distribuera eller tilldela appar från App Store till användarna. Med iOS 10 kan företag nu tilldela och distribuera appar direkt till enheter utan att det krävs något Apple‑ID. Och VPP-appar kan tilldelas till användare eller enheter i alla länder där appen är tillgänglig.

Läs mer om programmet för volyminköp

iOS-funktioner för hantering av företagsägda enheter:

 • Driftsättningsoptimering
 • Smidig inställning med DEP
 • Låsbar MDM, övervakat läge
 • Global proxy
 • Alltid på-VPN
 • Avancerad innehållsfiltrering
 • Utökade enhetsförfrågningar med fullständig fjärradering
 • Hantera hemskärmens layout

iOS-funktioner för hantering av appar och innehåll:

 • Enhetsbaserad appdistribution
 • VPP-stöd för flera länder
 • Förbättrad appsäkerhet för företag
 • Regler för nätverksanvändning
 • VPP-hanterad appdistribution
 • Trådlös intern appdistribution
 • Appkonfiguration
 • Caching Server för optimerad leverans
 • Automatisk appinstallation på övervakade enheter
 • Visa/göm specifika appar på hemskärmen
 • Notiser per app

Översikt över driftsättning av iOS

Det här dokumentet ger råd om viktiga saker att tänka på för att få ut ännu mer av en iOS-driftsättning.

Visa guiden

Referensdokument om driftsättning av iOS

Använd den här referensguiden för att driftsätta och hantera iOS-enheter i storskaliga organisationer.

Visa guiden