Apple-produkter och EU:s konsumentlagar

När du köper Apples produkter ger de gemensamma konsumentlagarna i Europeiska unionen lagstadgad garanti utöver det skydd som ingår i Apples ettåriga garanti och AppleCare Protection Plan (finns som tillval). Produkter från andra tillverkare som köpts från Apple omfattas också av skyddet enligt EU:s konsumentlagar.

Sammanfattning av EU:s gemensamma konsumentlagar, Apples ettåriga garanti och AppleCare Protection Plan

  EU:s konsumentlagar Apples ettåriga garanti AppleCare Protection Plan
Reklamationstid 2 år (minst) från leveransdatumet.1 1 år från inköpsdatumet 3 år från inköpsdatumet för Mac eller Apple-bildskärm
2 år från inköpsdatumet för Apple TV, iPad, iPhone och iPod
Kostnad för skyddet Ingår utan extra kostnad Ingår utan extra kostnad Tillgängligt mot extra kostnad
Så här gör du en reklamation Ring eller besök din återförsäljare2 Ring Apples support eller besök en Apple Store-butik eller ett Apple-auktoriserat serviceställe Ring Apples support eller besök en Apple-butik eller ett Apple-auktoriserat serviceställe
Reparations- eller utbytesalternativ som ingår Kontakta återförsäljaren för mer information Service via post eller inlämning på serviceställe3 Service via post eller inlämning på serviceställe, expressutbytes-service för iPad och iPhone eller service på plats för stationära datorer3
Reparation eller utbyte utomlands Kontakta återförsäljaren för information Ja4 Ja4
Teknisk support per telefon5 Ingår ej 90 dagar från inköpsdatumet 3 år från inköpsdatumet för Mac eller Apple-bildskärm
2 år från inköpsdatumet för Apple TV, iPad, iPhone och iPod

Var hittar jag information om EU:s konsumentlagar?

Europeiska konsumentcentrum erbjuder kostnadsfri konsumentrådgivning och hjälp till medborgare och invånare i EU-länder, Island och Norge som köper varor och tjänster från handlare i andra EU-länder, Island eller Norge.*

Mer information om EU:s konsumentlagar finns på webbplatsen för europeiska konsumentcentrum på http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Information om konsumentlagar i olika länder finns på sidorna om ytterligare konsumenträtt enligt lag på www.apple.com/legal/additional_legal_rights.html.

Hittar du inte någon information för ditt land, eller har du frågor som rör konsumentlagar i ditt land, kan du kontakta ditt lokala europeiska konsumentcentrum via http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Hur du kontaktar Apple angående konsumenträttsliga krav.

Våra kontaktuppgifter finns här.

  1. I de flesta EU-länder kan konsumenter endast reklamera fel som fanns vid leveransen. Det finns vissa undantag, däribland Tjeckien och Rumänien. Skyldigheten att bevisa att felet fanns vid leveransen övergår i allmänhet till konsumenten efter en period om 6 månader från datumet för leveransen (gäller även dolda fel). I en del länder övergår inte skyldigheten till konsumenten, däribland Tjeckien, Portugal och Rumänien. Kontakta ditt lokala europeiska konsumentcentrum om du vill veta mer om vad som gäller i ditt land. Under reklamationstiden (se ovan) kan konsumenter kräva bland annat kostnadsfri reparation eller utbyte om en produkt inte motsvarar avtalet. Vissa EU-länder, däribland Finland, Irland, Storbritannien, Nederländerna och Sverige, har en reklamationstid på mer än 2 år från leveransdatumet. Kontakta ditt lokala europeiska konsumentcentrum om du vill veta mer om vad som gäller i ditt land.
  2. I de flesta EU-länder kan konsumenter endast åberopa lagstadgade rättigheter gentemot den återförsäljare som de köpt produkten av. Det finns vissa undantag, däribland Finland, Frankrike och Sverige. Kontakta ditt lokala europeiska konsumentcentrum om du vill veta mer om vad som gäller i ditt land. Konsumenter som köpt Apple-märkta produkter eller produkter från andra tillverkare i en Apple Store-butik eller på Apple Online Store kan framföra anspråk gentemot Apple. Apples kontaktuppgifter finns här.
  3. Tillgängligheten kring de olika möjligheterna varierar beroende på i vilket land tjänsten efterfrågas och var det Apple-auktoriserade servicestället är beläget. Apple kan också begära att kunden själv byter ut komponenter mot reservdelar som är färdiga att installeras.
  4. Apple kan begränsa servicen för iPad och iPhone till EES och Schweiz.
  5. I teknisk support per telefon ingår hjälp med installation, montering, grundläggande konfiguration och mjukvarurelaterade problem.