Support för AppleCare-produkter

Inköp

Med AppleCare-produkterna får du teknisk expertsupport via telefon och flera servicealternativ för hårdvaran från Apple. När du köper en AppleCare-produkt får du service och support på en enda plats från Apple-experter som bäst känner till din produkt, så de flesta problem går att lösa med ett enda samtal.

Förmånerna i Apples begränsade garanti och AppleCare Protection Plan gäller utöver rättigheterna i konsumentlagstiftningen i vissa länder.

Kontrollera din rätt till service och support

Du kan kontrollera din garantistatus och behörighet för AppleCare Protection Plan genom att ange serienumret för din produkt.

Mer information