Kostnadsfri support (Sverige)

Vad är kostnadsfri support?

Kostnadsfri support för maskinvara omfattar telefonsupport för grundläggande inställning, installation, montering och anslutning. Det supportrelaterade material som medföljer din Apple-produkt innehåller mer information.

Kostnadsfri support för programvara omfattar telefonsupport för installation, programstart eller ominstallation (utom återskapande av data) när din maskinvarukonfiguration uppfyller de lägsta systemkraven för programvaran. Det supportrelaterade material som medföljer din Apple-produkt innehåller mer information.

Apples ettåriga begränsade garanti och AppleCare Protection Plan gäller utöver eventuella rättigheter enligt konsumentköplagen. Klicka här för mer information.

Hur mycket kostnadsfri support får jag?

De flesta program- och maskinvaruprodukter från Apple omfattar ett obegränsat antal kostnadsfria supportfall under de 90 första dagarna du äger produkten. Vid köp av Apple Watch Edition ingår två års kostnadsfri telefonsupport och två års begränsad garanti. Det supportrelaterade material som medföljer din Apple-produkt innehåller mer information.

Service och support för iPhone ges på inköpsstället. Om du köpt iPhone-enheten av din mobiloperatör kommer de också att ge dig den tekniska support du behöver. Om du köpt iPhone-enheten från Apple kontaktar du Apples tekniska support.

Apples ettåriga begränsade garanti och AppleCare Protection Plan gäller utöver eventuella rättigheter enligt konsumentköplagen. Klicka här för mer information.

Hur definierar Apple termen ”supportfall?”

Apple definierar ett supportfall som ett specifikt, enskilt problem som kan åtgärdas genom att isolera dess ursprung till en enda orsak. Apple fastställer efter eget gottfinnande vad som utgör ett supportfall. Ett supportfall anses löst när kunden får något av följande:

  1. Information som löser problemet
  2. Information om hur de skaffar programvara som löser problemet
  3. Meddelande om att problemet orsakas av ett känt, ej löst problem eller ett kompatibilitetsproblem med den produkt som supportfallet gäller
  4. Information som identifierar problemet som löst genom att uppgradera till en nyare utgåva av den produkt supportfallet gäller
  5. Meddelande om att problemet har identifierats som ett problem med maskinvarans utrustning
  6. Information som visar att problemet härstammar från en tredjepartsprodukt som inte stöds av Apple

Läs om hur du kontaktar Apple för support och service.