Support för iPad

Grundläggande om iPad

Ställa in

Ställ in iPad-enheten genom att starta den och följa inställningsassistenten. Anvisningarna som visas på skärmen när du använder inställningsassistenten hjälper dig med inställningsprocessen, däribland att:

Under inställningsprocessen kan du kopiera appar, inställningar och innehåll från en annan iPad genom att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia eller från iTunes.

Uppdatera, säkerhetskopiera och återskapa

Grundläggande information