Support för iPhone

Grundläggande om iPhone

Ställa in

När du slår på din iPhone för första gången visar inställningsassistenten hur du anger kontoinformation och slår på vissa funktioner. Om du hoppar över konfigurationen kan du alltid gå tillbaka senare och ange information eller göra ändringar enligt stegen i dessa artiklar:

Uppdatera, säkerhetskopiera och återskapa

Grunderna