Felsökningsassistent för iPod nano

Välkommen

 • Se till att din iPod är helt uppladdad
 • Se till att din iPod är helt uppladdad
 • och växla sedan Hold-knappen mellan på och av.

Återställ

Så här återställer du din iPod nano:
 • 1. Växla låsknappen mellan på och av. (Skjut den till Hold och sedan tillbaka.)
 • 2. Tryck in och håll knapparna Meny och Välj (mitten) intryckta tills Apples logotyp visas, efter ca. 6-10 sekunder. Du kan behöva upprepa detta steg.

 • Tips:
  • Om du har problem med att återställa din iPod kan du placera den på en plan yta. Se till att fingret som trycker på Välj-knappen inte rör vid någon annan del av klickhjulet. Se också till att du trycker på knappen Menu mot utsidan av klickhjulet och inte in mot mitten.
  • Om ovanstående steg inte fungerar, kan du försöka med att koppla in din iPod i en nätadapter och koppla in adaptern i ett eluttag eller med att koppla in din iPod i en dator. Se till att datorn är påslagen och att den inte är inställd att försättas i viloläge.

Försök igen

 • Försök igen genom att koppla in din iPod i en annan USB-port i datorn (inte i en USB-port i tangentbordet eller i en hubb).

 

Starta om

Starta om datorn och se till att de senaste programuppdateringarna är installerade.
Obs!
 • Uppdatera Windows-programvara genom att välja Windows Update i menyn Verktyg i Internet Explorer.
 • Uppdatera Mac OS-programvara genom att välja Programuppdatering i Apple-menyn.

Installera om

Så här installerar du om din iPod nano:
 • Uppdatera och installera om din iPod-programvara genom att först hämta den senaste versionen av iTunes.
 • Öppna sedan den nya versionen av iTunes och koppla in din iPod i datorn.
 • Markera din iPod i listan med källor i iTunes och klicka på "Leta efter uppdatering" på fliken Sammanfattning. iTunes kontrollerar om din iPod behöver uppdateras och utför uppdateringen åt dig om det behövs.
 • Om problemet kvarstår provar du med att avinstallera iTunes helt och sedan installera den senaste versionen av iTunes. Om du vill veta mer läser du någon av följande artiklar:

  Mac OS X | XP | Vista

Återskapa

 • Obs! Återställningen raderar all musik och alla filer på din iPod och därför bör du se till att säkerhetskopiera alla filer du har sparat på dess hårddisk. Alla musikspår, filmer, podcaster, ljudböcker och spel kan kopieras tillbaka till din iPod förutsatt att du har dem lagrade i ditt iTunes-bibliotek.
Så här återskapar du din iPod:
För Windows:
 • 1. Se till att du har installerat den senaste versionen av iTunes.
 • 2. Starta iTunes och koppla sedan in din iPod i datorn.
 • 3. Efter en kort stund visas den i listan med källor i iTunes.
 • 4. Markera din iPod i listan, så visas information om den på fliken Sammanfattning i huvudfönstret i iTunes.
 • 5. Klicka på knappen Återställ. Du får se ett eller flera alternativ som kan leda till att iTunes automatiskt hämtar den senaste iPod-programvaran. De fyra möjliga alternativen är:
  • Alternativ 1: Återställ - återskapar med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod.
  • Alternativ 2: Använd samma version - återskapar med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod, även om en nyare version finns tillgänglig.
  • Alternativ 3: Använd nyaste versionen - återskapar med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
  • Alternativ 4: Återställ och uppdatera - återskapar med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
 • 6. En förloppsindikator visas på datorskärmen, med en indikation om att processens första steg har startat. När detta steg är avslutat uppmanar iTunes dig om att låta din iPod var inkopplad i datorn så att återskapandet kan slutföras.
 • 7. Under det andra stadiet av återställningen visas en Apple-logotyp såväl som en förloppsindikator längst ned på iPod-displayen. Det är ytterst viktigt att iPod-enheten förblir inkopplad i datorn eller i en iPod-nätadapter under detta steg. Obs! Det kan vara svårt att se förloppsindikatorn eftersom bakgrundsljuset på iPod-displayen eventuellt är släckt.
 • 8. När det andra stadiet av återställningen är klart och iPod-enheten är inkopplad i datorn visas dialogrutan iPod inställningsassistent, där du blir ombedd att namnge din iPod och välja inställningar för synkronisering på samma sätt som första gången du kopplade in din iPod.

För Mac:
 • 1. Se till att du har installerat den senaste versionen av iTunes.
 • 2. Starta iTunes och koppla sedan in din iPod i datorn.
 • 3. Efter en kort stund visas den i listan med källor i iTunes.
 • 4. Markera din iPod i listan, så visas information om den på fliken Sammanfattning i huvudfönstret i iTunes.
 • 5. Klicka på knappen Återställ. Du får se ett eller flera alternativ som kan leda till att iTunes automatiskt hämtar den senaste iPod-programvaran. De fyra möjliga alternativen är:
  • Alternativ 1: Återställ - återskapar med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod.
  • Alternativ 2: Använd samma version - återskapar med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod, även om en nyare version finns tillgänglig.
  • Alternativ 3: Använd nyaste versionen - återskapar med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
  • Alternativ 4: Återställ och uppdatera - återskapar med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
 • 6. En dialogruta visas, där du uppmanas att ange namnet och lösenordet för en administratör.
 • 7. En förloppsindikator visas på datorskärmen, med en indikation om att processens första steg har startat. När detta steg är avslutat uppmanar iTunes dig om att låta din iPod var inkopplad i datorn så att återskapandet kan slutföras.
 • 8. Under det andra stadiet av återställningen visas en Apple-logotyp såväl som en förloppsindikator längst ned på iPod-displayen. Det är ytterst viktigt att iPod-enheten förblir inkopplad i datorn eller i en iPod-nätadapter under detta steg. Obs! Det kan vara svårt att se förloppsindikatorn eftersom bakgrundsljuset på iPod-displayen eventuellt är släckt.
 • 9. När det andra stadiet av återställningen är klart och iPod-enheten är inkopplad i datorn visas dialogrutan iPod inställningsassistent, där du blir ombedd att namnge din iPod och välja inställningar för synkronisering på samma sätt som första gången du kopplade in din iPod.

Återskapa


Försök med att återställa din iPhone via iTunes.

Koppla in din iPhone. Klicka på knappen Återställ på fliken Sammanfattning när iPhone visas i listan med källor.

Obs! Detta detta tar bort alla media- och datafiler. Det återställer dessutom alla inställningar. Om möjligt bör du synkronisera din iPhone med iTunes före återställningen, så att de senaste inställningarna sparas.

Återskapa

Försök med att återställa din iPhone via iTunes.