Felsökningsassistent för iPod nano (femte generationen)

Felsökningsassistenten för iPod nano (femte generationen)

Välkommen

Har du problem med din iPod? Följ anvisningarna i angiven ordning. Utför åtgärderna en efter en och stoppa så snart problemet är löst.

 • Steg 1: Se till att din iPod är helt uppladdad
 • Kontrollera att din iPod är fulladdad och slå sedan på och stäng av låsknappen.

Återställ

Så här återställer du din iPod:
 • 1. Ställ om låsknappen till på och av. (Skjut den till Hold och sedan tillbaka.)
 • 2. Tryck in och knapparna Meny och Välj (mitten) intryckta samtidigt tills Apples logotyp visas, efter ca. 6-10 sekunder. Du kan behöva upprepa detta steg.

 • Tips!
  • Om du har problem med att återställa din iPod kan du placera den på en plan yta. Se till att fingret som trycker på Välj-knappen inte vidrör någon annan del av klickhjulet. Se också till att du trycker på menyknappen mot utsidan av klickhjulet och inte in mot mitten.
  • Om ovanstående steg inte fungerar kan du försöka med att ansluta din iPod till en nätadapter och att ansluta adaptern till ett eluttag. Du kan också försöka med att ansluta din iPod till en dator. Se till att datorn är påslagen och att den inte är inställd att försättas i viloläge.

Försök igen

Försök igen genom att koppla in din iPod i en annan USB-port i datorn (inte i en USB-port i tangentbordet eller i en hubb).

 

Starta om

Starta om datorn och se till att de senaste programuppdateringarna är installerade.
Obs!
 • Uppdatera Windows-programvara genom att välja Windows Update i menyn Verktyg i Internet Explorer.
 • Uppdatera Mac OS-programvara genom att välja Programuppdatering i Apple-menyn.

Installera om

 • Uppdatera och installera om din iPod-programvara genom att först hämta den senaste versionen av iTunes.
 • Öppna sedan den nya versionen av iTunes och koppla in din iPod i datorn.
 • Markera din iPod i listan med källor och klicka på "Leta efter uppdatering" på fliken Sammanfattning. iTunes kontrollerar om din iPod behöver uppdateras och utför uppdateringen åt dig om det behövs.
 • Om problemet kvarstår provar du med att avinstallera iTunes helt och sedan installera den senaste versionen av iTunes. Om du vill veta mer läser du någon av följande artiklar:

  Mac OS X | XP | Vista

Återskapa

 • Obs! Återställningen raderar all musik och alla filer på din iPod och därför bör du se till att säkerhetskopiera alla filer du har sparat på dess hårddisk. Alla musikspår, filmer, podcaster, ljudböcker och spel kan kopieras tillbaka till din iPod förutsatt att du har dem lagrade i ditt iTunes-bibliotek.
Så här återskapar du din iPod:
 • 1. Se till att du har installerat den senaste versionen av iTunes.
 • 2. Starta iTunes och koppla sedan in din iPod i datorn.
 • 3. Efter en kort stund visas den i listan med källor i iTunes. Om iPod-displayen inte visar "Ansluten" eller "Koppla inte från" kan du behöva ställa in iPod-enheten på hårddiskläge för att fortsätta.
 • 4. Markera din iPod i listan, så visas information om den på fliken Sammanfattning i huvudfönstret i iTunes.
 • 5. Klicka på knappen Återställ. Ett eller flera alternativ visas som kan leda till att iTunes automatiskt hämtar den senaste iPod-programvaran. De fyra möjliga alternativen är:
  • Återställningsalternativ 1: Återställ - återställer med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod.
  • Återställningsalternativ 2: Använd samma version - återställer med samma iPod-programversion som redan finns i din iPod, även om en nyare version finns tillgänglig.
  • Återställningsalternativ 3 Använd nyaste versionen - återställer med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
  • Återställningsalternativ 4 : Återställ och uppdatera - återställer med den senaste iPod-programversion som finns i din dator.
  Obs! För Mac-användare visas en dialogruta där du uppmanas att ange namnet och lösenordet för en administratör.
 • 6. En förloppsindikator visas på datorskärmen, där du kan se att processens första steg har inletts. När detta steg är avslutat uppmanar iTunes dig att låta din iPod vara inkopplad i datorn så att återskapandet kan slutföras.
 • 7. Under det andra steget av återställningen visas en Apple-logotyp såväl som en förloppsindikator längst ned på iPod-displayen. Det är ytterst viktigt att iPod-enheten är ansluten till datorn eller till en iPod-nätadapter under detta steg. Obs! Det kan vara svårt att se förloppsindikatorn om bakgrundsljuset på iPod-displayen är släckt.
 • 8. När det andra steget av återställningen är klart och iPod-enheten är ansluten till datorn visas dialogrutan iTunes-inställningsassistent, där du blir ombedd att namnge din iPod och välja inställningar för synkronisering på samma sätt som första gången du kopplade in din iPod.