iPod Hi-Fi-service
Frågor och svar
 
Hur kan jag se om min iPod Hi-Fi behöver service?
Besök våra flikar Felsökning och Hur kan jag där du hittar praktisk felsökningsinformation. Om en artikel fastställer att en reservdel kan lösa ditt problem kan du beställa reservdelen på fliken Service. Du kan också söka hjälp från andra användare i våra iPod Hi-Fi-diskussionsgrupper (på engelska). Om du har läst igenom artiklarna och fortfarande inte är säker på om din iPod Hi-Fi behöver service kan du ta med dig din iPod Hi-Fi till din lokala Apple-butik eller ett Apple-auktoriserade serviceställe (AASP) för diagnos.
Obs! Du måste eventuellt betala en avgift för diagnostik om ditt problem inte täcks av garantin.

Hur länge täcks min iPod Hi-Fi av Apples garanti?
Din iPod Hi-Fi täcks under ett år av Apples ettåriga begränsade garanti. Garantiservice för berättigade reparationer utförs utan kostnad under 12 månader räknat från ursprungligt datum för inköpet i detaljhandeln. Apple kan behöva kontrollera ditt inköpsbevis för att verifiera garantin för din iPod Hi-Fi.

Hur kan jag se om min iPod Hi-Fi täcks av garantin?
Gå till sidan Support, ange serienumret för din iPod Hi-Fi i fältet under Supporttäckning och klicka på Gå. Vårt garantikontrollverktyg visar information om din produkt, inklusive hur mycket som återstår av din garanti.

Hur får jag service för min iPod Hi-Fi?
Apple kan tillhandahålla service för din iPod Hi-Fi på något av följande sätt:

  • Inlämningsservice: Ta med dig din iPod Hi-Fi till ett AASP eller till en Apple-butik i närheten.

  • Gör det själv-service: För vissa reparationer kan du eventuellt gå online och beställa en reservdel som kan lösa problemet. Fastställ om en reservdel är rätt lösning på ditt problem genom att läsa igenom de relevanta felsökningsartiklarna på sidan Felsökning och användningsråd. Om en artikel fastställer att en reservdel kan lösa ditt problem kan du klicka på länken för att beställa den online.

Hur lång tid tar service på min iPod Hi-Fi?
Servicetiden är ofta beroende av problemets beskaffenhet och om reservdelar finns tillgängliga där arbetet utförs. Se till att frågar hur lång tid servicearbetet tar när du tar med dig din iPod Hi-Fi för service hos ett lokalt AASP eller en Apple-butik.

Kan jag förlänga rätten till service för min iPod Hi-Fi utöver garantin?
Apple erbjuder för närvarande inget förlängt supportavtal för iPod Hi-Fi.

Min iPod Hi-Fi-garanti har gått ut. Vilka servicealternativ har jag?
Om din garanti har gått ut kan du fortfarande använda alla tillgängliga servicealternativ, men du måste betala servicekostnaderna, inklusive reservdelar, arbete, frakt (om tillämpligt) och tillämplig skatt. En representant för AppleCare eller ditt lokala AASP eller din lokala Apple-butik kan ge dig ett kostnadsförslag innan de får ditt tillstånd att utföra service.

Min Apple-fjärrkontroll för iPod Hi-Fi fungerar inte. Kan jag beställa en fjärrkontroll i utbyte?
Ja. Innan du gör det bör du dock läsa igenom felsökningsartiklarna om Apple-fjärrkontrollen på sidan Felsökning och användningsråd. Du kan eventuellt lösa problemet med hjälp av anvisningarna i en artikel. Om en artikel fastställer att du behöver en reservdel visas en länk för att beställa den online.

Vilka typer av aktiviteter ogiltigförklarar min garanti?
Apples ettåriga begränsade garanti utesluter skydd mot skador som uppkommer genom olyckshändelser, icke-auktoriserat servicearbete och icke-auktoriserade förändringar. Lär garantin om du behöver detaljerad information.

Apple förbehåller sig rätten att vägra att utföra service på iPod Hi-Fi-enheter som ej längre täcks av garantin om skadan har orsakats av olyckshändelse eller olämplig eller felaktig användning. I sådana fall skickar Apple tillbaka din ursprungliga iPod Hi-Fi till dig utan att utföra service och kräver eventuellt att du betalar transportkostnaderna plus tillämplig skatt. Läs Apples reparationsvillkor om du behöver mer information.

Lämnar Apple garanti på servicearbetet på min iPod Hi-Fi?
Om Apple utför service under garantitiden kommer garantivillkoren och tillämpliga lagstadgade regler att täcka defekter i material och utförande som uppstår under det längsta av den återstående garantitiden eller 90 dagar efter servicearbetet. Om iPod Hi-Fi-service utförs efter att garantin har gått ut garanterar Apple att din iPod Hi-Fi kommer att vara fri från defekter i material och utförande under nittio (90) dagar efter servicearbetet.