Support för iPod nano (sjätte generationen)

Kom igång

Är datorn uppdaterad?

För att använda iPod nano ska du se till att datorn har följande:

Om datorn inte uppfyller dessa krav måste du uppgradera den innan du kan använda iPod nano. Mer information om systemkrav finns i iPod nano (sjätte generationen) Teknisk information.

Konfigurera