iTunes U-support

Kurshanteraren i iTunes U

Kurshanteraren i iTunes U är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt för instruktörer att skapa och distribuera kurser med iTunes U.