Utbytesprogram för bottenhölje på MacBook

Apple har upptäckt att gummiytan på vissa MacBook-datorer under vissa omständigheter eventuellt kan lossna från bottenhöljet. MacBook-datorer som levererats mellan oktober 2009 och april 2011 kan ha detta problem.

Apple kommer att, utan kostnad, byta ut bottenhöljet på alla påverkade MacBook-datorer som har detta problem.

Du kan välja mellan tre alternativ för att byta ut bottenhöljet på din MacBook. I samtliga fall kommer serienumret på MacBook-datorn att kontrolleras för att verifiera att den omfattas av detta program.

Hjälp med bytet

  • Besök en Apple Store-butik – boka tid med Genius.
  • Besök en Apple-auktoriserad servicepartner – hitta en här.

Självbetjäning

  • Beställ en sats för utbyte av bottenhölje online.
    • Du kommer att få en sats som innehåller ett nytt bottenhölje, skruvar, en stjärnskruvmejsel och anvisningar om hur du tar bort ditt nuvarande bottenhölje och sätter dit det nya.
    • Om alternativet med självbetjäning passar dig kan du göra din beställning på webben.

Obs! Om din MacBook inte visar några symtom på detta problem behöver du för tillfället inte göra någonting alls.

Om du tror att du har betalat för en reparation eller ett utbyte på grund av detta problem ska du kontakta Apple om en återbetalning.

Detta världsomfattande program från Apple förlänger inte standardgarantiskyddets giltighet för den påverkade MacBook-datorn.

Detta program omfattar påverkade MacBook-datorer under fyra år från det ursprungliga inköpsdatumet. Apple kommer att fortsätta utvärderingen av servicedata och utöka programmet vid behov.

Informationen gäller från och med 2013-04-12