Support för MacBook Pro

Välkommen

Här kan du få hjälp och information om hur du kontaktar Apple.

  • Upgrade to Yosemite

    Install the latest software upgrade to make improvements in stability, compatibility, and security of your Mac.
    Go to Mac App Store Now
  • Apple-ID

    Du måste ha ett Apple-ID när du vill hämta program från Mac App Store.
    Skapa ett nu