Nike + iPod Sport Kit-service: Frågor och svar

  1. Hur kan jag se om min Nike + iPod-mottagare eller -sensor behöver service?
  2. Hur länge täcks min Nike + iPod-mottagare eller -sensor av Apples garanti?
  3. Hur kan jag se om min Nike + iPod-mottagare täcks av garantin?
  4. Hur får jag service på min Nike + iPod-mottagare eller -sensor?
  5. Hur lång tid tar det att utföra service på min Nike + iPod-mottagare eller -sensor?
  6. Kan jag förlänga rätten till service på min Nike + iPod-mottagare eller -sensor utöver garantin?
  7. Garantin på min Nike + iPod-mottagare eller -sensor har gått ut. Vilka servicealternativ har jag?
  8. Vilka typer av aktiviteter ogiltigförklarar min garanti?
  9. Lämnar Apple garanti på servicearbetet på min Nike + iPod-mottagare eller -sensor?

1. Hur kan jag se om min Nike + iPod-mottagare eller -sensor behöver service?
Besök vår sida med flikarna Felsökning och Hur kan jag, där du hittar praktisk felsökningsinformation. Om du kommer fram till att din Nike + iPod-mottagare eller -sensor behöver service, kan du beställa service online på sidan Service. Om du har läst igenom artiklarna och fortfarande inte är säker på om din Nike + iPod-mottagare eller -sensor behöver service, kan du kontakta Apples tekniska support eller ta med dig mottagaren/sensorn till din lokala Apple-butik (om det finns en sådan i närheten) för diagnos. Du kan också söka hjälp från andra användare i vår Nike + iPod-diskussionsgrupp (på engelska).

2. Hur länge täcks min Nike + iPod-mottagare eller -sensor av Apples garanti?
Din Nike + iPod-mottagare och -sensor täcks under ett år av Apples ettåriga begränsade garanti. Garantiservice för berättigade reparationer utförs utan kostnad under 12 månader räknat från det ursprungliga datumet för inköpet i detaljhandeln.

3. Hur kan jag se om min Nike + iPod-mottagare täcks av garantin?
Gå till sidan Service, ange serienumret för din Nike + iPod-mottagare i fältet under Supporttäckning och klicka på Gå. Vårt garantikontrollverktyg visar information om din produkt, inklusive hur mycket som återstår av din garanti. Obs! Garantikontrollverktyget ger ingen information om Nike + iPod-sensorns garantistatus. Om du har köpt din Nike + iPod-sensor som en fristående enhet eller utbytesenhet, kan Apple behöva se ett inköpsbevis för att verifiera sensorns garantistatus. Förvara kvittot på ett säkert ställe. Du kanske behöver det som garantibevis.

4. Hur får jag service för min Nike + iPod-mottagare eller -sensor?
Apple kan ge dig en enhet i utbyte för din Nike + iPod-mottagare eller -sensor med hjälp av ett av följande alternativ:


5. Hur lång tid tar det att utföra service på min Nike + iPod-mottagare eller -sensor?

Servicen tar ungefär en vecka räknat från den dag du beställde service.

6. Kan jag förlänga rätten till service för min Nike + iPod-mottagare eller -sensor utöver garantin?
Apple erbjuder för närvarande inget förlängt supportavtal för Nike + iPod-mottagare eller -sensorer.

7. Garantin på min Nike + iPod-mottagare eller -sensor har gått ut. Vilka servicealternativ har jag?
Om garantin har gått ut kan du fylla i formuläret för servicebeställning. Du kan bli debiterad för utbytesmottagaren eller -sensorn, tillämplig skatt samt transportkostnader ifall din iPod (nano eller touch enbart) eller din Nike + iPod-mottagare inte längre täcks av Apples begränsade garanti. Du kan också besöka Apple Store online, din lokala Apple-butik eller en Apple-återförsäljare och köpa ett nytt Nike + iPod Sport Kit eller en ny Nike + iPod-sensor.

Obs! Du bör överföra dina träningsdata till nikeplus.com innan du skickar in sensorenheten på service.

8. Vilka typer av aktiviteter ogiltigförklarar min garanti?
Apples ettåriga begränsade garanti utesluter skydd mot skador som uppkommer genom olyckshändelser, icke-auktoriserat servicearbete och icke-auktoriserade förändringar. Mer information hittar du i garantin.

Apple förbehåller sig rätten att vägra att utföra service på Nike + iPod-mottagare eller -sensorer som täcks av garantin om skadan har orsakats av olyckshändelse eller olämplig eller felaktig användning. I sådana fall skickar Apple tillbaka din ursprungliga mottagare eller sensor till dig utan att utföra service, och eventuellt blir du skyldig att betala transportkostnaderna plus tillämplig skatt. Mer information hittar du i Apples reparationsvillkor.

9. Lämnar Apple garanti på servicearbetet på min Nike + iPod-mottagare eller -sensor?
Om Apple utför service under garantitiden kommer garantivillkoren och tillämpliga lagstadgade regler att täcka defekter i material och utförande som uppstår under det längsta av den återstående garantitiden eller 90 dagar efter servicearbetet.

Tillbaka till början