Support för OS X Server

Välkommen till supporten för OS X Server

Välj ett ämne till vänster om du vill hitta svar på frågor. Om du vill se andra resurser väljer du något av alternativen nedan.

  • Apple Server Resources

    Documentation and other Mac OS X Server solutions
    Learn more
  • Kontrollera din rätt till service och support

    Granska din garantistatus och dina möjligheter till support och utökad täckning.
    Kontrollera garantiomfattningen