AppleCare-produkter

AppleCare+ för iPod touch eller iPod classic

AppleCare+ för iPod touch/iPod classic är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport per telefon1 och hårdvaruskydd i upp till två år2, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 229 kr3.

Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ned verksamheten eller inte kan hittas. Mer information finns här.

Teknisk support, allt på ett ställe

Eftersom Apple har utformat iPod och iTunes är iPod ett mycket välintegrerat system. Och det är bara AppleCare+ som ger dig direkt tillgång till service och support från Apples experter. Många problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

 • Direktkontakt med Apples experter
 • Lokal service av Apple-hårdvaran världen över4
 • Fungerar med Mac och PC

Fler sevicealternativ för Apple-hårdvara

AppleCare+ täcker såväl utbyte av enheten som reparationsservice för din iPod, vilket inkluderar upp till två fall av oavsiktliga skador (en självrisk på 229 kr tillkommer) samt täckning för batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 50 procent eller mer jämfört med den ursprungliga specifikationen. Skyddet täcker följande:

 • Din iPod
 • Batteriet3
 • Hörlurar och USB-kabel som ingår

Mjukvarusupport ingår

Med AppleCare+ för iPod kan Apples experter hjälpa till med att felsöka din iPod, iOS, iCloud och Apple-utvecklade appar för iPod:5

 • Använda iOS och iCloud med iPod touch
 • Synka med iTunes
 • Ansluta iPod touch till trådlösa nätverk
 • Apple-utvecklade iPod touch-appar som FaceTime, Kamera och Mail

Viktig information

Köp AppleCare+ tillsammans med din nya iPod. Eller köp den inom 60 dagar efter att du köpt din iPod:

 • Ring 020–120 99 71 (du måste göra en fjärrdiagnos och tillhandahålla ett inköpsbevis)

I villkoren för AppleCare+ kan du läsa den fullständiga produktinformationen.

 1. Avgifter för lokalsamtal kan tillkomma. Telefonnummer och öppettider kan variera och kan ändras.
 2. Hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ börjar gälla från den dagen du köper AppleCare+. Det innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köpte din iPod börjar hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ att gälla från samma dag du tecknar försäkringen. Den tekniska supporten börjar gälla efter att Apples kostnadsfria tekniska support som gäller i 90 dagar från inköpsdatumet för din iPod löper ut. Både skyddet och supporten upphör 24 månader efter att du köpte din iPod.
 3. Hårdvaruskyddet med AppleCare+ gäller endast för iPod och de ursprungliga tillbehören och täcker (i) batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 50 procent eller mer jämfört med den ursprungliga specifikationen och (ii) upp till två fall av oavsiktliga skador. En självrisk på 229 kr per fall tillkommer. Den ersättningsutrustning som Apple tillhandahåller som en del av reparations- och ersättningsservicen kan vara ny eller likvärdig vad gäller både prestanda och tillförlitlighet. Se villkoren på www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus för mer information.
 4. Tillgänglighet för respektive alternativ beror på i vilket land tjänsten efterfrågas och var det Apple-auktoriserade servicestället är beläget. Vissa begränsningar kan gälla för serviceskyddet.
 5. Den tekniska support som ingår ger tillgång till teknisk hjälp som kunden annars hade fått betala en avgift för.

Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen. Mer information finns här. Du behöver inte köpa AppleCare+ samtidigt som du köper en iPod.

AppleCare+ distribueras och administreras av Apple Distribution International och garanteras av den brittiska filialen av AIG Europe Limited i Sverige vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm.

Apple Distribution International – med säte på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland – styrs av Central Bank of Ireland och har tillstånd att erbjuda sina tjänster i en del länder inom EES-området. Mer information finns på http://registers.centralbank.ie. AIG Europe Limited – vars registrerade adress är The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien (organisationsnummer 1486260 i England) är godkänt av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Mers information finns i Financial Services Register.