Apples serviceprogram

iOS Direct Service-program

iOS Direct Service-programmet är ett enkelt och kostnadsbesparande sätt för organisationer att ge support för egna installerade enheter. Enheterna söks igenom efter maskinvarufel och vid behov beställs en ersättningsenhet direkt på servicestället för utbyte mot din trasiga iPhone, iPad, iPod touch eller ditt trasiga tillbehör.

Programmet är tillgängligt för företag, organisationer, utbildningsinstitutioner och myndigheter.

Ansök nu

Krav

Organisationer som önskar ta del av programmet måste uppfylla följande krav:

 • De måste äga sammanlagt minst 100 Apple iOS-enheter.
 • Deltagande i programmet begränsas till organisationer med iOS-installationer där alla enheter omfattas av AppleCare+ eller annat avtal om utökad rätt till service som tillhandahålls av Apple
 • Deltagare kan använda programmet för Apple-produkter som ägs av deras organisation. Ingen service ges för tredjepartsprodukter eller tredjepartstillbehör via programmet.
 • Service genom iOS DSP är begränsad till enheter som omfattas av AppleCare+ eller annat utökat serviceavtal som tillhandahålls från Apple
 • De måste bekräfta att de åtar sig att genomföra lämpliga diagnostiska tester och undersökningar av produkterna1 enligt Apples anvisningar i syfte att upptäcka maskinvarufel, och att de åtar sig att returnera defekta produkter utan dröjsmål2.
 • De måste inneha ett aktivt konto för begränsad fakturering (Limited Billing Service Account)3 (”Servicekonto”) hos Apple som används vid beställning av servicearbeten3.

Fördelar

Genom att använda Global Service Exchange (GSX), Apples serviceportal på webben, kan innehavare av servicekonton dra nytta av följande fördelar:

 • Omedelbar tillgång till diagnostiska verktyg och information om produkttillgång
 • Leverans nästa dag av ersättningsprodukt4
 • Apples tekniska support och kontosupportfunktioner på webben
 • Behåll kontrollen över era installerade produkter och hantera dem på det sätt som passar bäst för er organisation
 • iPhone Seed Stock kan köpas in där det passar för att minimera driftstopp


Ansök nu

1. Leverantörerna måste ha minst en tekniker som fullföljt utbildning för iOS-kvalificering.

2. Defekta produkter och delar ska normalt sett returneras inom tio arbetsdagar från leverans. Mer information finns i Programmanualen.

3. Detta krav gäller utöver eventuella befintliga konton som organisationen har hos Apple, inklusive konton för självbetjäning (Self Servicing Account) för Mac-reparationer, och det omfattas av villkoren i det avtal som sökande kommer att bli ombedda att underteckna.

4. Beroende på tillgång till delar och kontostatus