Apples serviceprogram

Program för självbetjäningskonton

Apples program för självbetjäningskonton är utformat för institutioner och verksamheter som vill ha behörighet för att reparera egna produkter. Programdeltagarna (”självbetjäningsorganisationer”), som måste ha åtminstone 50 installerade Apple-datorer, har bara behörighet för att reparera produkter som de äger eller hyr, och får inte utföra reparationer för utomstående parters räkning.

Meriter

Kvalificerade institutioner (utbildningsinstitutioner, myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer) och företag som uppfyller programmets minimikrav kan snabb och enkelt utföra följande via Apples onlinesystem:

 • beställa äkta Apple-delar för självbetjäning, t.ex. tangentbord, möss, strömkablar, minne och modemkablar
 • initiera reparationer per post för valda produkter
 • beställa delar för exempelvis lagerhållning och ej garantiomfattande reparationer

Självbetjäningsorganisationer som har Apple-certifierade Macintosh-tekniker i personalen kan utföra mer avancerade garantiomfattande reparationer.

 • ”Garantiomfattande reparationer” är produktreparationer som täcks av Apples maskinvarugaranti, AppleCare Protection Plan eller andra utökade AppleCare-serviceavtal.
 • ”Ej garantiomfattande reparationer” är reparationer som utförs när produktgarantin har löpt ut, eller reparationer för åtgärdande av produktskador, exempelvis p.g.a. felaktigt användande.
 • Tjänsten för reparationer per post innebär att valda Apple-produkter repareras eller byts vid ett AppleCare-reparationscenter.

Programnivåer

Apples program för självbetjäningskonton innefattar de nivåer som beskrivs i följande tabell.

Programnivåer
Bara delar Självbetjäningskonton på nivån Bara delar får beställa reservdelar för garantiomfattande reparationer kostnadsfritt, men ingen ersättning utgår för arbetskostnader. Självbetjäningskonton på den här nivån har vanligtvis utökade serviceavtal som bara täcker reservdelarna.
Delar och arbete Självbetjäningskonton på nivån Delar och arbete får beställa reservdelar för garantiomfattande reparationer kostnadsfritt, och organisationen ersätts för arbetskostnader för vissa garantiomfattande reparationer, om garantin har täckning för arbetskostnader. Självbetjäningskonton med utökade serviceavtal som inte har täckning för arbetskostnader, får inte tillhöra nivån Delar och arbete.

Krav

Apple godkänner, efter eget gottfinnande, kvalificerade institutioner och företag för medverkan i programmet för självbetjäningskonton.

Företag som vill delta på programnivån Bara delar måste, utöver de krav som beskrivs nedan, äga eller hyra åtminstone 50 Apple-produkter som är högst fem år gamla och som finns inom självbetjäningsorganisationen. För garantiomfattande reparationer med andra delar än gör-det-själv-delar, måste självbetjäningsorganisationer på nivån Bara delar ha Apple-certifierade Macintosh-tekniker.

Organisationer som vill delta på programnivån Delar och arbete måste, utöver nedanstående krav, äga eller hyra en omfattande bas av installerade Apple-produkter (normalt minst 300 produkter) som är högst fem år gamla och som finns inom självbetjäningsorganisationen. Produkterna måste omfattas av Apples begränsade ettårsgaranti, AppleCare Protection Plan eller andra utökade serviceavtal som täcker arbetskostnader. Självbetjäningsorganisationer på nivån Delar och arbete måste ha Apple-certifierade Macintosh-tekniker i personalen.

Obs! Självbetjäningsorganisationer med utökade serviceavtal som inte täcker arbetskostnader får inte delta på programnivån Delar och arbete.

Alla självbetjäningskonton måste som lägst uppfylla följande krav:

 • Ha ett faktureringskonto för servicevillkor hos Apple (service terms billing account), som används för registrering av servicebeställningar, och åtminstone ett auktoriserat serviceställe. Apple skapar faktureringskontot automatiskt när ett avtal för självbetjäningskonto är klart.
 • Utföra felsökning och utvärdera garantitäckning före reparationen.
 • Bara använda äkta Apple-delar, som har köpts från Apple, vid utförande av garantiomfattande reparationer.
 • Säkerställa att en Apple-certifierad Macintosh-tekniker utför alla garantiomfattande reparationer där andra delar än gör-det-själv-delar används. För fortsatt certifiering och behörighet att reparera Apple-produkter måste teknikerna bli godkända på omcertifieringsproven, som ska utföras varje år, innan den aktuella certifieringens giltighetsperiod löper ut. Teknikerna kanske också måste utföra omcertifieringsprovet om det lanseras en ny Mac OS-version som är mycket olik den föregående versionen.
 • Bara utföra reparationer av Apple-produkter som ägs eller hyrs av självbetjäningsorganisationen.
 • För varje garantiomfattande reparation skapa en reparationsorder i Apples GSX-system (Global Service Exchange) online.
 • Ha administrativa och tekniska resurser samt interna riktlinjer och metoder för enhetlighet med Apples standarder.

Programkostnader

 • Inga förstaårskostnader eller årskostnader för medverkan i programmet
 • 150 USD för varje Apple-certifieringsprov (kuponger för 50 USD rabatt finns)
 • 50 USD för varje omcertifieringsprov

Fördelar

Självbetjäningsorganisationer som uppfyller programkraven för nivån Bara delar eller nivån Delar och arbete, men som inte har Apple-certifierade Macintosh-tekniker i personalen kan:

 • Ta del av omfattande produktinformation, utbildningar, reparationsmetoder, felsökningsinstruktioner och felsökningsverktyg online.
 • Beställa Apples äkta gör-det-själv-delar och reservdelar för ej garantiomfattande reparationer. Beställningarna utförs online, via Apples GSX-system (Global Service Exchange), som har funktioner för automatisk uppdatering av produkter och priser, orderverifiering, direkt orderbekräftelse och information om ungefärligt leveransdatum.
 • Serviceteknikerna kan ta del av onlineutbildningar inom Mac OS och maskinvara via GSX-startsidan.
 • Använda GSX för direkt initiering av reparationer per post, som utförs vid ett AppleCare-reparationscenter.
 • Använda GSX för beställning av reservdelar till lagret, och för påfyllning av förlorade, saknade eller skadade produkthandböcker och/eller medieartiklar.
 • Använda GSX-systemets hjälpformulär för administrationshjälp, t.ex. angående orderstatus, fakturafrågor och avstämning av garantiomfattning

Självbetjäningsorganisationer med Apple-certifierade Macintosh-tekniker i personalen kan, utöver ovanstående:

 • Beställa äkta Apple-reservdelar, för garantiomfattande reparationer och ej garantiomfattande reparationer av Apple-produkter som ägs eller hyrs av självbetjäningsorganisationen.
 • Hantera reparationsprocessen med avseende på kvalitet och effektivitet, inklusive felsökning, reparation, verifiering och återsändande av produkter till Apple.
 • Utföra modulbaserade reparationer, i syfte att begränsa driftavbrottstiden.
 • Dra nytta av Apples support för servicepartners, vid felsökning för komplicerade reparationer.
 • Få ersättning för arbetskostnader för vissa garantiomfattande reparationer, om garantin täcker arbetskostnader, förutsatt att självbetjäningsorganisationen är medlem på programnivån Delar och arbete.

Obs! Självbetjäningsorganisationer med utökade serviceavtal som inte täcker arbetskostnader är inte berättigade till ersättning för arbetskostnader.

Auktoriserade serviceställen

Auktoriserade serviceställen är permanenta reparationsplatser som, utöver lokala hälso- och säkerhetsregler, uppfyller Apples standarder. Alla Apple-auktoriserade serviceställen som drivs av självbetjäningsorganisationer måste använda Apple-certifierade Macintosh-tekniker för felsökning, reparation, ändring och uppgradering av Apple-maskinvaror. Det gäller dock inte för gör-det-själv-delar, reparationer per post och ej garantiomfattande reparationer.

Krav för Apple-certifiering

Alla auktoriserade serviceställen som drivs av självbetjäningsorganisationer måste använda Apple-certifierade Macintosh-tekniker för felsökning, garantiomfattande reparationer, ändring och uppgradering av Apple-maskinvaror. Det gäller dock inte för gör-det-själv-delar, reparationer per post och ej garantiomfattande reparationer. I tabellen nedan visas aktuella Apple-certifieringsprov.

ACMT (Apple Certified Macintosh Technician)

Certifieringskrav Provnamn
Maskinvarucertifiering Macintosh Service Certification Exam
Mac OS-certifiering Mac OS X-felsökningsexamen

Att bli Apple-certifierad

Apple Training erbjuder följande certifieringar för servicetekniker på Apple-auktoriserad internservice:


Apples serviceverktyg och information

Inom ramen för programmet ges också tillgång till följande resurser:

 • AppleCare Service Source
 • Självstudiematerial
 • Förberedelse för nya leverantörer

Obs! Resurserna/informationen kan ändras utan föregående meddelande.

AppleCare Service Source, som är tillgängligt via GSX-startsidan, innefattar följande felsöknings- och reparationsresurser för Apple-produkter, samt information om programmet för självbetjäningskonton:

 • Servicehandböcker: Omfattande produktinformation, inklusive demonterings-, uppgraderings- och reparationsinstruktioner, grundläggande serviceinformation, flödesdiagram för felsökning, produktspecifikationer, justeringsmetoder och omfattande diagram över artikelnummer.
 • Handbok för självbetjäningskonton: Information om prestationskriterier, affärsmetoder och riktlinjer som deltagare i Apple-programmet för självbetjäningskonton måste efterleva.
 • Verktyg för Macintosh-felsökning: Avancerade felsöknings- och testverktyg för Apple-produkter. Uppdateringar distribueras via webben, och meddelas i AppleCare Service News.
 • AppleCare Service News: Meddelanden om nya eller ändrade serviceprogram och riktlinjer.
 • Webbchatt: Webbchatt med support för servicepartners.
 • GSX: Hanteringssystem för beställning av delar.
 • GSX Web Services: En datautbytesfunktion där samarbetspartner kan integrera sina program med GSX.

Självstudiematerial är tillgängligt kostnadsfritt online för alla självbetjäningskonton. Materialet är tillgängligt via GSX och omfattar:

 • Stationära produkter
 • Bärbara produkter
 • Serverprodukter
 • Mac OS
 • Utbildning om nya produkter

Förberedelse för nya leverantörer, som börjar ca 7–10 vardagar efter den skriftliga bekräftelsen om att Apple godkänner avtalet för självbetjäningskontot. Förberedelserna säkerställer att din organisation är väl förtrogen med Apples serviceriktlinjer och metoder. En specialist kontaktar nyligen godkända självbetjäningskonton angående förberedelsen.

Systemkrav

För åtkomst av Apples serviceinformation och resurser behövs en Internetanslutning via en Internettjänstleverantör, eller en LAN-/WAN-anslutning, samt en Apple Macintosh-dator med Mac OS X och Safari v1.2 (eller senare) eller en dator med Windows 2000 eller XP samt Internet Explorer 6.x.

Ansökan och mer information

Kontakta en Apple-kontoansvarig om du vill ha mer information om Apples program för självbetjäningskonton.