Apples serviceprogram

Program för självbetjäningskonton

Apples program för självbetjäningskonton (SSA) har utformats för institutioner och företag som vill ha möjligheten att bekvämt kunna reparera sina egna produkter. Deltagare i programmet (”självbetjäningsorganisationer”) är endast auktoriserade att reparera produkter de äger eller leasar.

Fördelar

Servicekonton ger följande fördelar:

 • Möjlighet att utföra reparationer på vissa Apple-produkter
 • Organisationen behåller kontrollen över sina produkter samt över kvaliteten och tidsåtgången i reparationsprocessen
 • Tillgång till Apples servicedelar, exklusiva diagnostikverktyg och -system
 • Leverans av ersättningsprodukter nästa dag, med reservation för tillgång på delar och kontots status
 • Tillgång till Apples onlinetjänst för teknisk support och kontohanteringsfunktioner
 • Tillgång till supportresurser som utbildningsmoduler, tekniska guider, supportartiklar, fakturering/utdrag, nyckeltal och support via chatt och e-post från Apple
 • Två kuponger på köpet för den inledande certifieringen

Krav

Organisationer som önskar ta del av programmet måste uppfylla följande krav:

 • En kombinerad installerad bas på minst 1 000 Apple-produkter (iPhone, iPad, iPod och Mac); inköpsbevis krävs
 • Beroende på produktserie måste deltagarna låta minst en tekniker genomföra ACMT-certifieringen (Apple Certified Macintosh Technicians) och/eller minst en tekniker genomföra iOS-kvalificeringen inom 90 dagar efter att kontot skapats
 • Införskaffa och använda en dedikerad diagnostikserver och 2D-streckkodsskanner, utöver arbetsbänk, standard- och specialverktyg för reparation samt korrekt utrustning enligt riktlinjerna för elektrostatisk säkerhet som bänkskydd, handledsrem till tekniker och en testapparat för ESD
 • Vid reparation får endast äkta Apple-delar som köpts direkt från Apple användas, oavsett om produkten omfattas av garantin eller inte
 • Deltagare kan använda programmet för Apple-produkter som ägs av deras egen organisation; inga produkter, garantier eller tillbehör från tredje part omfattas av programmet
 • Tillse att servicekontot hos Apple är i god balans med lämplig kredit
 • Får inte utföra service på maskinvara som omfattas av garantier som inte kommer från Apple

Programkostnader

 • Inga förstaårs eller årliga avgifter för att delta i programmet
 • Apples självstudieprogram tillhandahålls på webben utan extra kostnad
 • Apple-certifieringsprov utöver de inledande två som erhålls när kontot skapas

Alternativa servicekanaler

Organisationer som inte är kvalificerade för programmet för självbetjäningskonton kan använda befintliga Apple-auktoriserade kanaler för service och support:

Ansök nu