Tar upptäcktsfärden till oanade djup.

Huvuddelen av livet på jorden finns i våra hav. Trots det är de största delarna av dem ett mysterium. Oräkneliga arter – och i vissa fall hela ekosystem – väntar på att upptäckas. Det sporrade en grupp marinbiologer att utforma en metod som gör det möjligt för dem att nå längre ned under havsytan med sina efterforskningar.

75 %

av världens korallrev hotas
just nu av både natur
och människa.

Källa: National Oceanic and Atmospheric Administration 10 dec 2013

Föroreningar. Utfiskning. Globala klimatförändringar. Det är bara några av de problem som drabbar våra världshav.

De första tecknen på att en vattenmiljö hotas är att beståndet av fisk och andra organismer minskar i korallreven. Det är därför dr Michael Berumen och hans team är så viktiga. Berumen, som är marinbiolog och professor på King Abdullah University of Science and Technology, anordnar dykexpeditioner runt om i världen för att samla in data om rev och deras biologiska mångfald. Så självklar information som hur många fiskar det finns i ett rev kan avslöja en hel del om hälsotillståndet i vattenmiljön och hjälpa oss att bevara den.

”Vi vet massor om livet på land, men vi har bara börjat tränga ned i djupen under havsytan.”

Dr Michael Berumen

Dr Berumen och hans team brukade ta med sig blockhållare, vattenfast papper och pennor så att de kunde dokumentera sina fynd och betraktelser.

Trots sina ansträngningar begränsades Berumen och hans medarbetare av sina verktyg. De tog med sig blockhållare, vattenfast papper och vanliga pennor för att skriva ned sina observationer. De räknade tusentals fiskar med streck och hastiga anteckningar på pappret. Senare var de tvungna att manuellt mata in all information i en dator – en process som inte bara var otroligt tidskrävande, utan dessutom fylld av möjliga felkällor.

”Vi tvingades mata in all information på direkten, innan vi glömde bort vad vi skrev om”, förklarar Berumen, ”och ofta kunde vi inte ens tyda våra egna handstilar. Vi ägnade mer tid åt att mata in data än åt att dyka. Efter ännu en resa där jag tillbringade timme efter timme med att tolka anteckningar insåg jag att det här var vansinnigt.” Eftersom Berumen redan använde sin iPad till så mycket annat bestämde han sig för att lista ut ett sätt att använda den i sitt undervattensarbete.

”iPad var det självklara valet. Den är enkel att använda och operativsystemet är stabilt. Det är en absolut förutsättning när man samlar in kritiska data under vatten.”

Berumen och hans team utvecklade undervattensfodralet iDive som gör det möjligt att dyka med iPad.* Fodralet är konstruerat av gummi, olika typer av polykarbonater och gjutna metalldelar. På de djup där Berumen och hans team ofta arbetar kan trycket mot enheten bli ungefär fem atmosfärer. iDive-fodralet fungerar på ungefär samma sätt som ventilen på en dykregulator och lägger till eller släpper ut gas automatiskt för att justera det invändiga trycket. Det innebär att iPad-funktioner som Multi‑Touch-skärmen, kameran och till och med Bluetooth-anslutningar fungerar djupt under havsytan.

”Havet är fortfarande det stora okända, men när vi använder iPad med iDive-fodralet blir det okända lite enklare att få grepp om.”

Teamet har också utvecklat en app som förändrar datainsamlingen. Nu läser de in en skärm med bilder på olika fiskarter och räknar dem genom att trycka på bilderna istället för att rita streck på papper. Eftersom de kan katalogisera upp till 100 olika arter under en vanlig dag är det en enorm förenkling av datainsamlingen. Skulle de stöta på en ny art kan de snabbt ta en bild med iPad-kameran. När de sedan är tillbaka på torra land kan forskarna överföra all information på några sekunder. Det sparar massor av värdefull tid och informationen de samlar in är mycket mer tillförlitlig.

”Det ska bli riktigt spännande att se hur andra kommer att använda den här tekniken.”

Ett minskande fiskbestånd kan tyda på att ett område står inför en miljömässig utmaning, medan nya arter kan visa att ett rev växer. Informationen som Berumen och hans team samlar in med hjälp av iPad ger ovärderliga kunskaper och en vägledning om hur havsmiljöer runt om i världen kan bevaras.

Berumen kan knappt föreställa sig alla de möjligheter som öppnar sig nu när det går att använda iPad under vattnet. ”Vi föreställde oss en rad olika användningsområden för iDive, men det kommer att bli många fler”, säger han. Säkerheten ökar när dykare kan kommunicera med andra dykare eller med båten via iPad. Yrkesdykare kan titta på film eller läsa en bok medan de stannar på olika djup under dekomprimeringen. Kommande appar kanske kan hjälpa till vid dykträning, eller göra det möjligt för amatörforskare att räkna arter och ge ett bidrag till vetenskapen i form av sina observationer. ”Eller någon kanske helt enkelt vill dokumentera sin smekmånad under vattnet”, säger Berumen. ”Det kommer att finnas oändliga användningsområden för iPad under vattnet vad gäller säkerhet, forskning, kommunikation och ren nöjesanvändning.”

”71 procent av jordytan täcks av vatten. Och nu kan vi ta med oss iPad dit. Det ger oss fler möjligheter under vattnet än vi någonsin kunnat drömma om.”

Tillbaka till ytan