Esa-Pekka Salonen orkestrerar ett helt nytt sound.

För den erkände kompositören och dirigenten Esa-Pekka Salonen är musik det djupaste sättet att få kontakt med världen. Han använder en iPad Air för att översätta sin vardagsinspiration till fullt orkestrerade partitur och till att dela sin kärlek till klassisk musik med andra.

01. Vägen till den moderna lyssnarens öron.

”Jag skapade appen The Orchestra för att dela min kärlek till klassisk musik. För att göra den mer lättillgänglig, särskilt för den yngre generationen.”

Esa-Pekka Salonen, dirigent och kompositör

Under mer än 30 år har Esa-Pekka Salonen dirigerat några av världens mest kända orkestrar, från Los Angeles Philharmonic till Philharmonia Orchestra i London, i sina tolkningar av klassiska och nutida mästerverk.

Men han inser att det finns en möjlig publik som tror att klassisk musik inte är något för dem. ”Fördomar är det största problemet när det gäller klassisk musik. Det finns en föreställning om att det bara är något för stofiler. Att du måste uppföra dig på ett visst sätt, klä dig på ett visst sätt och helt enkelt vara hopplöst urtråkig. Och inget av det stämmer.”

Salonen har som mål att avdramatisera symfoniorkestern och locka en helt ny generation lyssnare till den klassiska musiken. ”Jag ville belysa symfoniorkesterns historia och dess nutid. Och förklara hur och varför den fungerar som den gör”, säger han. Det ledde till att Salonen och hans kollegor i Philharmonia Orchestra utvecklade appen The Orchestra för iPad.

The Orchestra drar nytta av kraften hos iPad Air till att ge användarna en interaktiv, djupgående inblick i alla element i en symfoniorkester. ”Helt plötsligt kan det som verkar udda och avlägset, och kanske lite abstrakt, bli mycket verkligare och helt normalt”, säger Salonen. ”Jag skulle bli otroligt glad om någon upptäcker klassisk musik genom The Orchestra.”

02. Inspiration i vardagen.

”iPad är det bästa verktyget jag sett för att fånga inspirationen. De där ögonblicken när sinnet är öppet, fritt. Och sedan tänker du – ok, om jag gör så här då?”

Esa-Pekka Salonen

Trots att Salonen har ägnat en stor del av sin karriär till att dirigera symfonier över hela världen betraktar han sig själv som kompositör i första hand. Han förmedlar sina tankar och idéer på bästa sätt till andra genom sina orkesterstycken.

Salonen samlar hela tiden inspiration från omvärlden på sin iPad Air. ”Jag hoppas att jag aldrig förlorar den där känslan jag har när jag vaknar på morgonen av att vara nyfiken”, säger han. ”Jag vill veta mer om allt, saker som finns, saker som jag redan känner till.”

För Salonen slår inspirationen ofta till vid oväntade tillfällen. ”Jag har inga mantran eller fasta rutiner”, säger han. Salonen har alltid sin iPad Air till hands för att fånga det han kallar de första impulserna av inspiration. Han använder appen Notion till att skriva ner brottstycken av musik i form av ackord, melodier och rytmer. Ibland använder han Anteckningar till att beskriva stämningar och känslor med ord som han sedan översätter till musik.

Salonen samlar idéer under en period på sex till nio månader. När dirigentsäsongen har tagit slut sätter han sig ner för att bestämma vilka delar som kan bilda stommen till ett helt orkesterstycke.

03. Från koncept till komposition.

”Jag gillar den där typen av ljud där summan av delarna är så mycket mer än delarna på egen hand. Och iPad är som en partner som översätter mina idéer i min kreativa process.”

Esa-Pekka Salonen

Komponerar för en rad olika instrument.

En symfoni kan innehålla upp till 23 olika typer av instrument som spelas av 40 till 100 musiker. En av de stora utmaningarna för en kompositör är att hitta den perfekta balansen mellan olika instrument under hela kompositionen. På sin iPad Air kan Salonen spela upp och lyssna på en komplett orkester, var han är, och sedan justera och förfina uttrycket hos varje enskilt instrument.

För många kompositörer kan det ta månader, eller i vissa fall år, att förbereda ett orkesterstycke. Under den tiden, som består av experiment och utveckling, får iPad Air en samarbetande roll i Salonens kompositionsprocess.

”Det tar väldigt lång tid att komponera klassisk musik”, säger Salonen. ”Och det är väldigt ensamt.” Salonen kan ägna timmar åt att utveckla en liten del av ett stycke som bara varar i några sekunder när det framförs. Han använder appen Pianist Pro till att spela musikstycken i kompositionsmjukvaran på sin Mac. Tack vare kraften hos iPad Air kan han sedan öppna samma komplexa partitur i Notion för att göra ändringar och spela upp dem. Med uppspelningsfunktionen kan Salonen lyssna på stycket under tiden det utvecklas. Tidigare var det inte möjligt utan att sammankalla en hel orkester som kunde framföra det.

”Jag har total frihet att gå fram och tillbaka mellan min fullt utrustade studio och den mest bärbara utrustningen jag kan föreställa mig”, säger Salonen. Den kompakta storleken och kraften är särskilt viktiga egenskaper eftersom han reser runt världen och pendlar mellan framträdanden och repetitioner.

När partituret väl är klart delas det ut till orkestern för en första spelning. ”Det är faktiskt den delen som gör mig mest nervös, den första repetitionen”, säger han. ”Det är första gången du hör stycket bli levande. Klassisk musik handlar helt och hållet om upplevelsen i nuet. Skönheten i det unika i just det ögonblicket. Du går på en konsert med vetskapen om att du hör något som aldrig kommer att spelas på samma sätt igen.”

”iPad blir som en förlängning av ryggmärgen. Det är som att få en del mentala och fysiska funktioner förfinade, förenklade och effektiviserade.”

Esa-Pekka Salonen