Program výmeny pevného disku Seagate s veľkosťou 1 TB v systémoch iMac

Podľa zistení spoločnosti Apple môžu niektoré pevné disky Seagate s veľkosťou 1 TB používané v 21,5- a 27-palcových systémoch iMac zlyhať. Ide o systémy predávané od októbra 2009 do júla 2011.

Pevné disky, ktorých sa to týka, vymení spoločnosť Apple alebo jej autorizovaný poskytovateľ služieb bezplatne.

Spoločnosť Apple v súčasnosti kontaktuje majiteľov systémov iMac, ktorí pri registrácii zadali platnú e-mailovú adresu, aby ich informovala o tomto programe. Ak si myslíte, že vlastníte pevný disk Seagate s veľkosťou 1 TB, no doteraz vás nikto nekontaktoval, nižšie môžete zadať sériové číslo svojho systému a overiť, či je súčasťou programu.

Sériové číslo svojho systému iMac zistíte jednoducho. Pozrite si postup.

Toto nie je platné sériové číslo produktu Apple. Skúste zadať číslo znova. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte nás.
Vami zadané sériové číslo produktu Apple nepatrí systému iMac.
Na vami zadané sériové číslo systému iMac sa tento program vzťahuje. Ak máte záujem o výmenu pevného disku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Podľa našich záznamov bol pevný disk v tomto systéme iMac v rámci programu už vymenený. Ak máte otázky, kontaktujte nás.
Podľa našich záznamov sa v tomto systéme iMac síce používa pevný disk Seagate, program sa naň však nevzťahuje. V tejto chvíli nie je potrebná žiadna aktivita z vašej strany.
Ľutujeme, no pri spracovaní vašej požiadavky sa vyskytla chyba. Skúste to znova o niekoľko minút.
Podľa našich záznamov sa v tomto systéme iMac nepoužíva pevný disk Seagate a program sa naň nevzťahuje. V tejto chvíli nie je potrebná žiadna aktivita z vašej strany.
Na vami zadané sériové číslo systému iMac sa tento program nevzťahuje. V tejto chvíli nie je potrebná žiadna aktivita z vašej strany.
Pevný disk vášho systému iMac už nie je možné vymeniť v rámci tohto programu. Ak chcete získať informácie o ďalších možnostiach výmeny pevného disku, kontaktujte spoločnosť Apple.
Zadajte sériové číslo svojho systému.
Toto nie je platné sériové číslo produktu Apple. Skúste zadať číslo znova. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte nás.
Ľutujeme, no pri spracovaní vašej požiadavky sa vyskytla chyba. Skúste to znova o niekoľko minút.

Ak sa program vzťahuje na pevný disk vo vašom systéme iMac, navštívte autorizovaného poskytovateľa služieb spoločnosti Apple. Nájdete ho na tejto stránke.

Výmenu problematického pevného disku vám odporúčame vykonať čo najskôr. Pred návštevou servisu vám odporúčame zálohovať dáta. Prečítajte si ďalšie informácie o možnostiach zálohovania.

Po výmene pevného disku budete potrebovať originálne inštalačné disky operačného systému, ktoré ste dostali spolu s produktom, aby bolo možné znova nainštalovať operačný systém, ďalšie aplikácie a zálohované dáta.

Ak sa domnievate, že ste z dôvodu tohto problému už niekde platili za opravu alebo výmenu, kontaktuje spoločnosť Apple a informujte sa o možnostiach refundácie.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardnú záruku na systém iMac.

Program platí pre príslušné systémy iMac tri roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia. Spoločnosť Apple bude ďalej vyhodnocovať servisné dáta a v prípade potreby bude tento program aktualizovať.

Informácie ku dňu 22. 11. 2013