Podpora pre iPhone

Základy iPhonu

Nastavenie

Keď svoj iPhone prvýkrát zapnete, sprievodca nastavením vás prevedie zadaním informácií o účte a zapnutím určitých funkcií. Ak nastavenie vynecháte, vykonaním krokov uvedených v nasledujúcich článkoch sa môžete kedykoľvek vrátiť a zadať podrobné informácie alebo vykonať zmeny:

Aktualizácia, zálohovanie a obnovenie

Základy