Program výmeny flashového disku počítačov MacBook Air

Spoločnosť Apple zistila, že niektoré flashové disky s kapacitou 64 GB a 128 GB používané v predchádzajúcej generácii počítačov MacBook Air môžu zlyhať. Ide o systémy predávané od júna 2012 do júna 2013.

Flashové disky, ktorých sa tento problém týka, spoločnosť Apple alebo jej autorizovaný poskytovateľ služieb bezplatne opraví alebo vymení.

Ak ste na túto webovú stránku prešli po spustení aktualizácie firmvéru, prejdite do časti Proces výmeny, kde nájdete informácie o ďalšom postupe.

Ak chcete zistiť, či sa tento problém týka vášho disku, prejdite do obchodu Mac App Store, kliknite na položku Updates (Aktualizácie) a vyberte aktualizáciu MacBook Air Flash Storage Firmware Update 1.1. Táto aktualizácia firmvéru otestuje váš disk a skontroluje, či sa ho tento problém týka. V prípade potreby budete presmerovaní späť na túto stránku, kde získate informácie o ďalšom postupe.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak sa problém týka vášho disku, dôrazne vám odporúčame neinštalovať žiadne aktualizácie operačného systému ani nové aplikácie. Takisto vám odporúčame pravidelne zálohovať dáta, až kým svoj počítač MacBook Air neodovzdáte do servisu. Prečítajte si ďalšie informácie o možnostiach zálohovania.

Proces výmeny

Ak je vo vašom počítači MacBook Air nainštalovaný flashový disk, ktorého sa týka tento problém, obráťte sa na jedného z nasledujúcich poskytovateľov služieb spoločnosti Apple a dohodnite si termín kontroly, v rámci ktorej príslušný poskytovateľ určí, či je disk možné opraviť alebo či je nutná jeho výmena:

  • Autorizovaný poskytovateľ služieb spoločnosti Apple – vyhľadajte ho tu.
  • Technická podpora spoločnosti Apple – kontaktujte nás a informujte sa o možnostiach servisu vo vašej oblasti.

Pred odovzdaním počítača MacBook Air do servisu zálohujte svoje dáta. Prečítajte si ďalšie informácie o možnostiach zálohovania.

Ďalšie informácie

Prostredníctvom obchodu Mac App Store budete môcť preinštalovať verziu operačného systému, ktorá bola pôvodne nainštalovaná vo vašom produkte. Všetky ostatné aplikácie alebo dáta by ste mali obnoviť zo zálohy, ktorú ste vytvorili pred výmenou disku.

Ak sa domnievate, že ste z dôvodu tohto problému už niekde platili za opravu alebo výmenu, kontaktujte spoločnosť Apple a informujte sa o možnostiach refundácie.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nerozširuje štandardnú záruku na počítač MacBook Air.

Program platí pre príslušné počítače MacBook Air tri roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia. Spoločnosť Apple bude ďalej vyhodnocovať servisné dáta a v prípade potreby bude tento program aktualizovať.

Informácie ku dňu 30. 10. 2013