อุปกรณ์ช่วยฟังที่ออกแบบมาเพื่อ iPhone

อุปกรณ์ช่วยฟังซึ่งสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี Bluetooth โฉมใหม่ที่ Apple เป็นผู้ออกแบบนี้ มาพร้อมกับคุณภาพ
เสียงที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนคุณสมบัติใหม่ๆ ที่มีประโยชน์มากมาย อีกทั้งยังตั้งค่าและใช้งานได้ง่ายอีกด้วย

เพราะการได้ยินคือส่วนสำคัญของการรับรู้

แล้วคุณก็จะฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ เพลง การโทร FaceTime
ระบบนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว และอีกมากมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเสียงจะถูกส่งตรงมายังอุปกรณ์ช่วยฟังที่ออกแบบมาเพื่อ iPhone
ผ่านระบบไร้สายจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่คุณจับคู่ไว้
โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

ตั้งค่าได้ง่ายๆ

การจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังที่ออกแบบมาเพื่อ iPhone กับอุปกรณ์ iOS
ของคุณนั้นทำได้ทั้งง่ายและเร็วเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เริ่มต้นโดยเปิด "การตั้งค่า" แตะที่ "ทั่วไป" แล้วแตะ
"การช่วยการเข้าถึง" จากนั้นแตะ "อุปกรณ์ช่วยฟัง" แล้ว iOS จะค้นหา
และรู้จักอุปกรณ์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์นี้ก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณเสียงให้กับคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

จัดการอุปกรณ์ช่วยฟังได้โดยตรงจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ

เพียงคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม คุณก็จะสามารถเข้าใช้คุณสมบัติและการตั้งค่าต่างๆ
ของอุปกรณ์ช่วยฟังที่จับคู่ไว้ได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ได้
ในทันที หรือปรับระดับเสียงในหูฟังซ้ายและขวาได้พร้อมๆ กัน หรือแยกกันก็ได้ และเมื่อคุณอยู่ข้างนอกหรือเข้าไปในที่ที่มีเสียงดัง อย่างเช่น ร้านอาหาร คุณก็สามารถปรับใช้ค่าสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมในแบบต่างๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงแนะนำ
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรลเสริมให้ยุ่งยากเลย

ฟังสด

หากต้องการได้ยินให้ชัดขึ้นเมื่อคุยกันในที่ที่มีเสียงดัง ก็เพียงเปิดคุณสมบัติ “ฟังสด” แล้ววาง
อุปกรณ์ iOS ไว้ด้านหน้าของคนที่คุณกำลังคุยด้วย* คุณสมบัติ “ฟังสด” จะใช้ไมโครโฟนจับว่า

บุคคลนั้นกำลังพูดอะไรให้คุณเอง

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

Audibel

 • A3i
 • A4i

Audigy

 • AGXsp
 • AGXsp 2

Beltone

 • Beltone Boost
 • Beltone First
 • Beltone Legend
 • Beltone Boost Plus

Cochlear

 • Baha 5
 • Baha 5 Power
 • Baha 5 Super Power

Kirkland Signature

 • KS 6.0

MicroTech

 • Kinnect
 • Kinnect 2

NuEar

 • iSDS
 • iNOW

Oticon

 • Opn

ReSound

 • ReSound ENZO
 • ReSound ENZO2
 • ReSound LiNX
 • ReSound LiNX TS
 • ReSound LiNX2
 • ReSound Up Smart

Starkey

 • Halo
 • Halo 2
โปรดปรึกษานักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม