แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลกลุ่มผู้ใช้

คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ Apple สำหรับนักพัฒนา

ตอนนี้นักพัฒนาของ Apple สามารถคิดหา
วิธีที่จะทำให้แอพพลิเคชั่นใช้งานได้สะดวก
สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่ใช้ Mac
และ iPhone แล้ว ดูเพิ่มเติม

บริการช่วยเหลือสำหรับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ Apple

หาคำตอบให้กับข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของผลิตภัณฑ์ Apple ดูเพิ่มเติม

Apple กับการศึกษาแบบพิเศษ

ดูว่าอุปกรณ์ Apple มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษให้เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้อย่างไร ดูเพิ่มเติม

AppleVis.com

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ที่เป็น
ผู้พิการทางสายตาหรือมองเห็นได้ไม่ชัด ดูเพิ่มเติม

ATMac

ค้นหาคำตอบและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ
ผู้ใช้ OS X นักพัฒนาคอนเทนต์ และโปรแกรมเมอร์
ที่สนใจคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ดูเพิ่มเติม

สำรวจขอบข่ายแห่งเทคโนโลยีความช่วยเหลือ

มาดูกันว่าผู้คนใช้เทคโนโลยีความช่วยเหลือ
เพื่อนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เล่นเกม และ
ใช้ชีวิตให้สนุกยิ่งกว่าเดิมได้อย่างไรในวิดีโอ
พ็อดคาสท์นี้ ดูเพิ่มเติม

เครือข่าย Mac-cessibility

รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์
Apple ของผู้พิการทางสายตาและผู้ที่มีปัญหา
ในการมองเห็น ดูเพิ่มเติม

รายชื่อกลุ่มสนทนา VIPhone

เพลิดเพลินกับการพูดคุยทางอีเมลกับกลุ่มผู้ใช้ VoiceOver บน iPhone ที่รับรองว่ามีเรื่องสนุกให้คุยได้ไม่มีเบื่อ ดูเพิ่มเติม

การควบคุมของผู้ใช้: การช่วยการเข้าถึง
ในมุมมองใหม่

พบกับพ็อดคาสท์แบบเสียงและ PDF ที่จะพา
คุณไปเจาะลึกถึงการใช้งาน OS X ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ จัดทำโดยผู้ใช้ Mac ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การพูด หรือ
การมองเห็น ดูเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

การเข้าใช้งานเว็บ

อ่านบทความนี้ใน Wikipedia ที่จะอธิบายถึง
สิ่งที่ได้ดำเนินการไปเพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ดูเพิ่มเติม

Web Accessibility Initiative

มาดูกันว่า Web Accessibility Initiative (WAI) ช่วยพัฒนากลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างไร ดูเพิ่มเติม

คู่มือและวิดีโอสำหรับผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ iOS ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

คู่มือผู้ใช้ iOS นั้นได้รับการออกแบบมาโดย
คำนึงถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษเป็นหลัก
ซึ่งคุณจะอ่าน คู่มือผู้ใช้ iPhone หรือ คู่มือ
ผู้ใช้ iPad
ในรูปแบบ PDF ได้โดยใช้แอพพลิเคชั่น
การแสดงตัวอย่างใน OS X และ Adobe Acrobat
สำหรับ Mac และ Windows หรือจะฟังคู่มือผู้ใช้ 
iPhone ในรูปแบบ EPUB โดยใช้ VoiceOver ใน
แอพ iBooks บน iPhone ก็ได้ (คุณสามารถ
ดาวน์โหลดแอพ iBooks ได้ฟรีจาก App Store 
จากนั้นจึงค่อยดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ iPhone จาก 
iBooks) หากคุณอ่านอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษได้
เรามี คู่มือฉบับอักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบ .brf ให้คุณด้วย หรือจะสั่งซื้อ คู่มือ
ฉบับพิมพ์นูน
จาก Lighthouse for the Blind
ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้เช่นกัน

คู่มือผู้ใช้ Apple Watch ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

คู่มือผู้ใช้ Apple Watch มีในรูปแบบ PDF
โดยสามารถเปิดผ่านแอพพลิเคชั่นการแสดง
ตัวอย่าง ใน OS X และ Adobe Acrobat
สำหรับ Mac และ Windows หรือจะฟังคู่มือ
ผู้ใช้ Apple Watch ในรูปแบบ ePub โดย
ใช้ VoiceOver ในแอพ iBooks ก็ได้ (คุณ
สามารถดาวน์โหลดแอพ iBooks ได้ฟรีจาก
App Store จากนั้นจึงค่อยดาวน์โหลดคู่มือ
ผู้ใช้ Apple Watch จาก iBooks)

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver สำหรับ OS X

เปิดคู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver โดยใช้
เว็บเบราเซอร์ และเมนูวิธีใช้ VoiceOver (Control-Option-H) หากคุณอ่านอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษได้ เรามี คู่มือฉบับอักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ .brf ให้คุณด้วย หรือ
จะสั่งซื้อ คู่มือฉบับพิมพ์นูน จาก Lighthouse
for the Blind ในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้เช่นกัน

ผังคำสั่ง VoiceOver

ใช้เว็บเบราเซอร์ของคุณเพื่อเปิดดูชุดผังคำสั่ง
ในระดับต่างๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปุ่มคีย์บอร์ดและปุ่มตัวเลขกับคำสั่ง VoiceOver โดยผังอ้างอิงเหล่านี้อยู่ในรูปแบบ HTML และ
มีให้เลือกทั้งแบบสีและสเกลสีเทาซึ่งสามารถ
สั่งพิมพ์ออกมาเป็นขนาดใดก็ได้

คำสั่ง VoiceOver ระดับ 1

สี | สเกลสีเทา

คำสั่ง VoiceOver ระดับ 2

สี | สเกลสีเทา

คำสั่ง VoiceOver ระดับ 3

สี | สเกลสีเทา

คำสั่ง VoiceOver ระดับ 4

สี | สเกลสีเทา

NumPad Commander

สี | สเกลสีเทา