การเปลี่ยนแบตเตอรี่

หลังจากใช้งานไปได้ซักพัก โดยระยะเวลานี้จะแตกต่างกันตามการใช้งานและการตั้งค่า
คุณอาจพบว่าแบตเตอรี่ของคุณจ่ายไฟให้อุปกรณ์ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง คุณจึงอาจต้องชาร์จบ่อยขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้มีจำนวนรอบการชาร์จจำกัดและ
อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ในที่สุด

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

คุณสามารถเลือกเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะที่ยังพอใช้งานได้ หรือรอจนกว่าแบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บไฟ
ได้เพียงพอสำหรับที่จะชาร์จอุปกรณ์แล้วจึงค่อยเปลี่ยนก็ได้ และเช่นเดียวกับแบตเตอรี่ทุกชนิด การกำจัดทิ้งด้วยวิธีที่เหมาะสมนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง การทิ้งแบตเตอรี่ใดๆ ก็ตามลงในถังขยะถือว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ Apple สิ้นสุดอายุการใช้งาน Apple จะช่วยคุณรีไซเคิลอย่างรับผิดชอบ

เจ้าของ iPod

การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ คุณสามารถขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ iPod ได้ด้วย AppleCare Protection Plan สำหรับ iPod โดยในระหว่างการรับประกัน Apple
จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่หากความจุของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 50% ของความจุเดิม แต่หากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว Apple ก็ยังสามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับ iPod shuffle, iPod nano, iPod classic และ iPod touch ให้ได้โดยคิด
ค่าใช้จ่ายและภาษีตามท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนแบตเตอรี่เก่านั้นก็ไม่ต้องห่วง เพราะ Apple มีขั้นตอนการกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าของ iPhone

การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ แต่หากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว Apple ก็ยังสามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ได้โดยคิดค่าใช้จ่ายและภาษีตามท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนแบตเตอรี่เก่านั้นก็ไม่ต้องห่วง เพราะ Apple มีขั้นตอนการกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าของ iPad

การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ คุณสามารถขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ iPad ได้ด้วย AppleCare Protection Plan สำหรับ iPad โดยในระหว่างการรับประกัน Apple
จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่หากความจุของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 50% ของความจุเดิม แต่หากว่าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว Apple ก็ยังสามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ได้โดยคิดค่าใช้จ่ายและภาษีตามท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนแบตเตอรี่เก่านั้นก็ไม่ต้องห่วง เพราะ Apple มีขั้นตอนการกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโน้ตบุ๊ค

การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ โดยคุณสามารถขยายระยะเวลารับประกันการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้เป็น 3 ปีนับจากวันที่คุณซื้อโน้ตบุ๊คได้ด้วย AppleCare Protection Plan อย่างไรก็ตาม AppleCare Protection Plan สำหรับโน้ตบุ๊คนั้นไม่ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ที่ใช้งานไม่ได้ หรือมีความจุ
ลดน้อยลง เว้นแต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานไม่ได้หรือมีความจุลดน้อยลงนั้นจะเป็นผลมาจากความบกพร่องในการผลิต
โดย Apple มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับโน้ตบุ๊ค MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro ทุกรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัว

หากคุณเป็นเจ้าของ PowerBook หรือ iBook รุ่นก่อนหน้านี้ ยังมีบริษัทอื่นหลายบริษัทที่มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานร่วมกัน รวมถึงสามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่สำหรับรุ่นต่างๆ ที่อายุไม่เกิน 7 ปีได้ที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple